terug

Bijeenkomst netwerk IBP

Tijdens de vorige fysieke bijeenkomsten in november 2023 hebben veel netwerkleden de wens uitgesproken om twee keer per jaar bijeen te komen. Een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. Het doel van deze bijeenkomsten is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen. En bovenal van elkaar te leren. Dit voorjaar zullen er in het Netwerk IBP ook fysieke bijeenkomsten plaatsvinden.

Programma
Vanaf 12.30 uur staat er een lunch klaar, vanaf 13.00 uur begint het programma. Op het programma staan de basismaatregelen en het normenkader. In een panelgesprek vertellen een paar besturen hoe zij omgaan met het normenkader en de geleerde lessen. Ook gaan wij in groepen een cybercrisisoefening doen. Je krijgt informatie over crisismanagement en gaat gelijk oefenen. Zo ervaar je direct wat er gebeurt als het goed misgaat. Het definitieve programma volgt en het programma is voor alle bijeenkomsten hetzelfde. 

Voor wie?
De netwerkbijeenkomsten en het netwerk zijn voor iedereen die zich op school bezighoudt met IBP. Deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van het netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo.

Aanmelden
Ben je al lid van het netwerk IBP? Dan hoef je niets te doen. Leden van het netwerk ontvangen een uitnodiging voor deze fysieke bijeenkomst om zich op aan te melden en eventuele dieetwensen door te geven. Ben je nog geen lid, meld je dan aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo en ontvang ook een uitnodiging voor de fysieke netwerkbijeenkomst.  

Meld je hier aan

Over het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo  
De afgelopen jaren is informatiebeveiliging en privacy (IBP) steeds belangrijker geworden in het primair en voortgezet onderwijs. Omdat IBP ingewikkelde materie kan zijn, helpt het vaak om samen te werken. Daarom komt het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo 3 tot 4 keer per jaar samen op online netwerkbijeenkomsten.  Ook worden er 1 á 2 keer per jaar fysieke netwerkbijeenkomsten georganiseerd door het land. Het netwerk is dé plek om met collega’s die zich bezighouden met IBP, kennis en ervaringen te delen. Het netwerk is van de schoolbesturen zelf. Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad bieden informatie en ondersteuning.