terug

Wensen gebruikers centraal bij doorontwikkelen Veilig Internet

Wist je dat wij Veilig Internet niet alleen maar leveren, maar ook continu doorontwikkelen samen met onze leden? Zo vinden we het enorm belangrijk dat deze dienst is afgestemd op de wensen van de gebruikers en daarmee echt voor en door onze leden is. Woensdag 27 maart 2024 hebben we daarom met enkele gebruikers de uitbreiding van rapportage en monitoring besproken. 

Wensen gebruikers centraal

Tijdens de online sessie zijn we actief met elkaar in gesprek gegaan en hebben we aanvullende wensen geïnventariseerd. Dit alles naar aanleiding van een enquête die vorig jaar is uitgestuurd over dit onderwerp en de bijeenkomst met de gebruikersgroep in oktober 2023.  

Er werden waardevolle punten besproken. Deze gaan we intern evalueren om te bepalen wat we op welke termijn kunnen realiseren. Updates hierover zullen we communiceren met zowel de deelnemers aan de online sessie als met de bredere gebruikersgroep van Veilig Internet.  

Rapportage

Momenteel werken we aan twee nieuwe rapportages: een veiligheidsrapportage over de acties en bescherming van de centrale firewall van SIVON en een Service Management rapportage met informatie over verstoringen, dienstbeschikbaarheid en actieve locaties. Het is al geruime tijd mogelijk om via het ledenportaal Mijn SIVON te kijken naar de monitoring van de bandbreedte van de afgenomen toegangsverbindingen.