Informatiebeveiliging en privacy

Scholen die geen onderwijs kunnen geven door een aanval met ransomware of lesuitval door een DDoS-aanval; het komt steeds vaker voor. De hele bedrijfsvoering van een school leunt zwaar op digitale systemen. Als er geen verbinding is met het internet of als cruciale applicaties niet werken, staat het onderwijs stil. 

In het huidige onderwijs zijn informatiebeveiliging en privacy (IBP) dan ook van groot belang. Samen met Kennisnet helpt SIVON schoolbesturen bij het vormgeven van hun IBP-beleid.

We bieden al een aantal IBP-diensten aan, zoals de DPIA op Google Workspace for Education en FG as a service. In 2022 breiden we onze IBP-dienstverlening uit, onder meer met andere big tech-leveranciers dan Google en met DPIA’s op personeelsadministratiesystemen. Daarnaast willen we een update publiceren op de DPIA’s op leerlingadministratiesystemen die in 2021 binnen het netwerk IBP zijn uitgevoerd. Verder onderzoeken we de mogelijkheid voor dienstverlening op het gebied van governance compliance en riskmanagement, pentesting, vulnerabilityscanning en cybersecurityverzekeringen. 

Op de DPIA-pagina’s lees je per product over de DPIA’s die SIVON, veelal in samenwerking met andere partijen, heeft uitgevoerd en wat daar is uitgekomen.