Deep Dive

In het project Deep Dive 1.0* heeft SIVON de IBP-status van veertien schoolbesturen binnen het primair en voortgezet onderwijs getoetst. Aan de hand van de 69 normen uit het Normenkader is getoetst in hoeverre de schoolbesturen hieraan voldoen. In de Publieksversie Deep Dive – SIVON vind je de samenvatting en een aanbeveling voor het bieden van centrale dienstverlening voor het gehele primaire en voortgezet onderwijs.    

Na de zomer van start met vervolg

Inmiddels is SIVON gestopt met Deep Dive 1.0, dus aanmelden hiervoor is niet meer mogelijk. Wel komt er een vervolg, alleen dan in een andere vorm zodat we een nog bredere en grotere groep besturen kunnen bereiken met zowel onze kennis als onze praktische vertaling naar praktijk.

Zo gaan we na de zomer van start met circa vijf regionaal georganiseerde groepssessies op locatie met onze ruim ervaren auditors. Ieder schoolbestuur krijgt hiermee voldoende handvatten en de nodige nazorg om een eigen nulmeting te doen en verder te kunnen met het normenkader.

Wil jij alvast je interesse doorgeven? Dit kan via onderstaande knop.

Interesse doorgeven

Deep Dive als hulpmiddel bij Normenkader 

Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs (IBP FO) beschrijft de normen voor een digitaal veilige schoolorganisatie en biedt concrete voorbeeldmaatregelen. Het is daarom een belangrijk hulpmiddel om jouw school digitaal veilig te maken. Deep Dive geeft je de basis om met het normenkader aan de slag te gaan en maakt deel uit van ons ondersteuningsaanbod binnen het programma Digitaal Veilig Onderwijs