Gezamenlijk aanbesteden devices

Heeft u devices nodig voor het onderwijs? Elk jaar kopen schoolbesturen grote aantallen devices in voor leerlingen, docenten en ondersteunend personeel. Dit is een omvangrijke klus die veel tijd en aandacht vraagt. SIVON neemt dat werk graag uit handen. Wij nodigen u uit om mee te doen aan een gezamenlijke aanbesteding van devices via SIVON. 

Meedoen met een gezamenlijke aanbesteding voor devices, wat levert dat op? U organiseert zelf niet meer het aanbestedingsproces. Dit betekent dat u geen offerte uit hoeft te zetten en het gesprek ook niet meer voert met verschillende aanbieders. Dat doet SIVON voor u. Dat scheelt u en uw medewerkers veel tijd en geld. En doordat meerdere  schoolbesturen gezamenlijke grote aantallen devices inkopen, ontstaat er inkoopvoordeel.

Hoe werkt het? 

We organiseren twee keer per jaar een gezamenlijke aanbesteding voor devices. Het doel is levering rondom de zomervakantie of de jaarwisseling. SIVON bundelt de aanvragen van alle deelnemende besturen en zet de vraag uit in de markt. Uit de aanbesteding komen een of meerdere leveranciers die devices mogen leveren.  

Het aanbestedingsproces in zes stappen

 1. Oriënteer u op de dienst gezamenlijk aanbesteden devices via de informatie op deze pagina, deelname aan een informatiebijeenkomst of neem contact op met onze relatiemanagers.
 2. Bepaal en selecteer welke types devices u wilt laten inkopen door de lijst met de types devices en bijbehorende specificaties met upgrades te bekijken Indien u een device wenst die niet op de lijst staat. Kunt u dit doorgeven via devices@sivon.nl.
 3. U wilt meedoen met de eerstvolgende inkoopronde. Zie onder planning wanneer deze inkoopronde start.
 4. SIVON verzamelt de aanvragen van de schoolbesturen en zoekt de meest geschikte leveranciers voor het leveren van de devices.
 5. U ontvangt bericht van de leverancier die uw devices gaat leveren. De devices worden geleverd bij uw schoolbestuur. Uw docenten en leerlingen kunnen gebruik maken van de devices.
 6. U ontvangt van SIVON een factuur voor de devices en inkoopkosten.

Voordelen

 • De beste kwaliteit voor een goede prijs omdat we samen inkopen voor onze leden.
 • Zekerheid dat de devices geschikt zijn voor het onderwijs.
 • Geen gedoe met aanbestedingsregels en -strategieën: experts binnen SIVON weten hoe het zit.
 • Geen losse aanbesteding of inkoop, wij regelen het van A tot Z.
 • Met elkaar een sterkere positie op de markt bijvoorbeeld in geval van problemen. 

Kosten

Hieronder de kosten die gelden voor de inkoopronde voor zomervakantie 2023.

De aanbesteding voor de devices moet nog plaatsvinden. Daarom zijn de definitieve prijzen van de devices nog niet bekend. Naast de aanschafprijs van de devices betaalt u voor het aanbestedingstraject inkoopkosten en een deelnamefee. Hieronder vindt u een opbouw van de kosten.  

 • Deelnamefee € 1000,- excl. 21% btw.
 • De begeleidingskosten. De totale kosten voor de begeleiding zijn € 35.000 excl. 21% btw en wordt verdeeld over de deelnemende besturen. Hoe meer u bestelt hoe groter uw aandeel in dit bedrag. Het bedrag per schoolbestuur kan daarom pas worden vastgesteld als alle aanmeldingen (maart 2023) binnen zijn. Mocht blijken dat het bedrag per schoolbestuur hoger wordt dan € 5.000 excl. 21% btw dan nemen we contact met het schoolbestuur op om tot een oplossing te komen.
 • De prijs die de leverancier aan wie de opdracht wordt gegund heeft geoffreerd. 

Minimale afname per device

Om de inkoop van devices kostenefficiënt uit te voeren, willen we voorkomen dat we een inkoop gaan uitvoeren voor een zeer gering aantal devices. Op het moment dat alle aanmeldingen voor de gezamenlijke inkoop door SIVON ontvangen zijn, beoordelen wij per type device of het aantal in te kopen devices voldoende is om een kostenefficiënte inkoop uit te kunnen voeren. Wanneer het aantal in te kopen devices voor een type device minder is dan vijftig behouden we de mogelijkheid om af te zien van inkoop van dat betreffende type device.

Planning gezamenlijke aanbesteding devices

De gezamenlijke aanbesteding voor devices vindt twee keer per jaar plaats. Hieronder vindt u de planning.

Voorjaarsronde 2023

 • Inschrijving geopend: 6 februari
 • Sluiting inschrijving: 3 maart
 • Ondertekenen deelname-overeenkomst
 • Aanbestedingprocedure
 • Levering devices: doel is voor de zomervakantie van 2023

Najaarsronde 2023

 • Inschrijven uiterlijk september (exacte datum volgt)
 • Ondertekenen deelname-overeenkomst
 • Aanbestedingprocedure
 • Levering devices: rond de Kerst 

Aanmelden

Bent u nog geen lid van SIVON? Lees dan meer over het SIVON-lidmaatschap en word lid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de gezamenlijke aanbestedingen? Lees dan de meest gestelde vragen over de aanbesteding van devices of bekijk de factsheet.

Ontwikkelingen in deviceland

Naast de ondersteuning van leden met de gezamenlijke inkoop van devices, volgen wij ook ontwikkelingen in de markt. In dit artikel delen we enkele recente ontwikkelingen in de markt van devices.