Gezamenlijk aanbesteden devices

Heeft u devices nodig voor het onderwijs? Elk jaar kopen schoolbesturen grote aantallen devices in voor leerlingen, docenten en ondersteunend personeel. Dit is een omvangrijke klus die veel tijd en aandacht vraagt. SIVON neemt dat werk graag uit handen. Wij nodigen je uit om mee te doen aan de gezamenlijke aanbesteding van devices via SIVON. Je kunt je vanaf maandag 6 februari 2023 tot en met 3 maart 2023 aanmelden voor de gezamenlijke aanbesteding devices ronde 5.

Het aanbestedingsproces in zes stappen

 1. Oriënteer je op de dienst gezamenlijk aanbesteden devices via de informatie op deze pagina, deelname aan een informatiebijeenkomst of neem contact op met onze relatiemanagers.
 2. Bepaal en selecteer welke types devices je wilt laten inkopen door de lijst met de types devices en bijbehorende specificaties met upgrades te bekijken Indien je een device wenst die niet op de lijst staat. Kun je dit doorgeven via devices@sivon.nl.
 3. Je wilt meedoen met de eerstvolgende inkoopronde. Zie onder planning wanneer deze inkoopronde start.
 4. SIVON verzamelt de aanvragen van de schoolbesturen en zoekt de meest geschikte leveranciers voor het leveren van de devices.
 5. Je ontvangt bericht van de leverancier die de devices gaat leveren. De devices worden geleverd bij het schoolbestuur. De docenten en leerlingen kunnen gebruik maken van de devices.
 6. Je ontvangt van SIVON een factuur voor de devices en inkoopkosten.

Voordelen

 • De beste kwaliteit voor een goede prijs omdat we samen inkopen voor onze leden.
 • Zekerheid dat de devices geschikt zijn voor het onderwijs.
 • Geen gedoe met aanbestedingsregels en -strategieën: experts binnen SIVON weten hoe het zit.
 • Geen losse aanbesteding of inkoop, wij regelen het van A tot Z.
 • Met elkaar een sterkere positie op de markt bijvoorbeeld in geval van problemen. 

Kosten

Hieronder de kosten die gelden voor de inkoopronde voor zomervakantie 2023.

De aanbesteding voor de devices moet nog plaatsvinden. Daarom zijn de definitieve prijzen van de devices nog niet bekend. Naast de aanschafprijs van de devices betaal je voor het aanbestedingstraject inkoopkosten en een deelnamefee. Hieronder vind je een opbouw van de kosten.  

 • Deelnamefee € 1000,- excl. 21% btw.
 • De begeleidingskosten. De totale kosten voor de begeleiding zijn € 35.000 excl. 21% btw en wordt verdeeld over de deelnemende besturen. Hoe meer je bestelt hoe groter jouw aandeel in dit bedrag. Het bedrag per schoolbestuur kan daarom pas worden vastgesteld als alle aanmeldingen (maart 2023) binnen zijn. Mocht blijken dat het bedrag voor een schoolbestuur hoger wordt dan € 5.000 excl. 21% btw dan nemen we contact met het schoolbestuur op om tot een oplossing te komen.
 • De prijs die de leverancier aan wie de opdracht wordt gegund heeft geoffreerd. 

Planning gezamenlijke aanbesteding devices

De gezamenlijke aanbesteding voor devices vindt twee keer per jaar plaats. Hieronder vind je de planning.

Voorjaarsronde 2023ronde 5

 • Inschrijving geopend: 6 februari 2023
 • Sluiting inschrijving: 3 maart 2023
 • Ondertekenen deelname-overeenkomst
 • Aanbestedingprocedure
 • Levering devices: doel is voor de zomervakantie van 2023

Najaarsronde 2023

 • Inschrijven uiterlijk september (exacte datum volgt)
 • Ondertekenen deelname-overeenkomst
 • Aanbestedingprocedure
 • Levering devices: rond de Kerst 

Aanmelden

Inschrijven is niet meer mogelijk voor ronde 5.

Meer informatie

Wil je meer weten over de gezamenlijke aanbestedingen? Lees dan de meest gestelde vragen over de aanbesteding van devices of bekijk de factsheet.

Ontwikkelingen in deviceland

Naast de ondersteuning van leden met de gezamenlijke inkoop van devices, volgen wij ook ontwikkelingen in de markt. In dit artikel delen we enkele recente ontwikkelingen in de markt van devices.