Gezamenlijk aanbesteden devices

Elk jaar kopen schoolbesturen grote aantallen devices in voor leerlingen, docenten en ondersteunend personeel. Dit is een omvangrijke klus die veel tijd en aandacht vraagt. SIVON neemt dat werk graag uit handen. Wij nodigen je uit om mee te doen aan de gezamenlijke aanbesteding van devices via SIVON. De volgende mogelijkheid om je in te schrijven is in september 2024.

Kosten

De aanbesteding voor de devices moet nog plaatsvinden. Daarom zijn de definitieve prijzen van de devices nog niet bekend. Naast de aanschafprijs van de devices betaal je voor het aanbestedingstraject een deelnamefee en inkoopbegeleidingskosten.

De deelnamefee hangt af van het aantal leerlingen van jouw schoolbestuur:

  • minder dan 1000 leerlingen: 500 EURO exclusief BTW
  • meer dan 1000 leerlingen: 1000 EURO exclusief BTW

De inkoopbegeleidingskosten bedragen 2% van het totale inkoopvolume van jouw schoolbestuur.

Planning gezamenlijke aanbesteding devices

De gezamenlijke aanbesteding voor devices vindt twee keer per jaar plaats. Hieronder vind je de planning.

Voorjaarsronde 2024

  • Mogelijkheid tot feedback op concept assortiment/specificaties: 2 februari 2024
  • Inschrijfperiode: 6 februari 2024 – 23 februari 2024
  • Ondertekenen deelname-overeenkomst voor 8 maart 2024
  • Aanbestedingprocedure
  • Levering devices: voor de zomervakantie 2024

Najaarsronde 2024

  • Inschrijfperiode: september
  • Levering devices: januari 2025

Aanmelden

De inschrijfperiode is van 6 februari tot en met 23 februari 2024.

Naar het inschrijfformulier.

Meer informatie

Wil je meer weten over de gezamenlijke aanbestedingen? Lees dan de meest gestelde vragen over de aanbesteding van devices of bekijk de factsheet.