Netwerken

Onze leden en experts hebben veel kennis in huis. Dat delen we graag met elkaar in netwerken. Praat mee over thema’s als inkoop, IBP, ict-voorzieningen en leermiddelen. In de netwerken stel je al jouw vragen. Collega’s van andere schoolbesturen of experts beantwoorden deze. Ook ga je in de netwerken met elkaar in gesprek en wissel je kennis uit. Denk aan het delen van praktijkvoorbeelden, actuele vraagstukken of innovatieve ideeën. 

Hieronder een overzicht van onze netwerken.

Netwerk Inkoop

Wil jij met collega inkopers en contractmanagers van andere schoolbesturen po en vo in contact komen om te sparren over het prachtige inkoopvak? Of inspiratie opdoen tijdens events, kennis uitwisselen en een online documentendatabank raadplegen? Het kan allemaal binnen het netwerk inkoop. Deelname aan het netwerk is kosteloos voor interne inkoopprofessionals van SIVON leden. Dus is jouw schoolbestuur lid van SIVON en ben jij verantwoordelijk voor inkoop en/of contractmanagement? Meld je snel aan via: registreren Netwerk Inkoop

Je ontvangt dan een definitieve bevestiging van aanmelding met nadere informatie. 

Inkopers van schoolbesturen die nog geen lid zijn van SIVON kunnen voor 6 maanden een proeflidmaatschap aangaan voor het Netwerk Inkoop.

Aantal leden 2023: ca. 90 leden

Netwerken onderwijs en ict

Dit is het overzicht van de netwerken van SIVON, Kennisnet, PO-Raad en VO-raad op het gebied van onderwijs en ict, digitalisering en (ict-)inkoop. Wij actualiseren het overzicht regelmatig.

Samenwerken en kennis delen

Schoolbesturen en scholen hebben behoefte aan samenwerking over en kennisdeling van onderwijs en digitalisering. Onder meer bieden netwerken kansen om kennis te delen en samen aan de slag te gaan op specifieke onderwerpen. Ook blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kun je vragen stellen aan experts en adviseurs van Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad. Hieronder vind je het overzicht van de bestaande netwerken en zie je in een oogopslag waar je bij kunt aanhaken.

Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy

Doel
Schoolbesturen in het po en vo werken steeds vaker en meer samen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP). In het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy delen en bundelen zij al hun kennis, ervaringen, informatie en documenten.

Doelgroep
Iedereen die zich in het po en vo met IBP bezighoudt.

Aantal leden 2023 Circa 850 leden

Aanmelden of meer informatie? Ga naar: het het Netwerk IBP

Organisatie(s)
Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad

Netwerk Leermiddelen

Doel
Om kennis en ervaringen over leermiddelen te delen en de dialoog hierover op gang te brengen, richten Kennisnet en SIVON in 2023 het Netwerk Leermiddelen op.

Doelgroep
Iedereen die zich binnen het po en vo met leermiddelen bezighoudt. Denk aan leermiddelencoördinatoren, maar ook medewerkers die zich bezighouden met het beleid, de keuze en implementatie van leermiddelen.

Aantal leden 2023 In oprichting

Aanmelden of meer informatie? Ga naar: het het Netwerk Leermiddelen

Organisatie (s)
Kennisnet en SIVON

Netwerk Inkoop

Doel
In het Netwerk Inkoop delen inkopers en contractmanagers, inkoopprofessionals, binnen het onderwijs best practices, inkoopdocumenten en andere interessante content. Het is bovendien een netwerk waarin je kunt sparren met en leren van vakgenoten. Zo zorgen we samen voor verdere professionalisering van inkoop- en contractmanagement in het onderwijs.

Doelgroep
Iedereen die zich binnen het po en vo bezighoudt met inkopen van (ict-)diensten of producten. Bijvoorbeeld (ict-)inkopers en contractmanagers, managers bedrijfsvoering of facilitaire zaken.

Het netwerk is voor SIVON-leden. Inkopers van schoolbesturen die nog geen lid zijn van SIVON kunnen voor 6 maanden een proeflidmaatschap aangaan voor het Netwerk Inkoop.

Aantal leden 2023 Circa 90 leden

Aanmelden of meer informatie? Ga naar: het Netwerk Inkoop

Organisatie (s)
SIVON

Kenniskring i-coaches

Doel
Kennisdeling en -ontwikkeling over i-coaching. I-coaching is een vorm van professionele ontwikkeling (van teams) van leraren. Het werkterrein is de verbinding tussen het onderwijsleerproces en ict.

Doelgroep
I-coaches en (staf)medewerkers die in een schoolbestuur i-coaches ondersteunen. Een i-coach is meestal een leraar die collega’s ondersteunt bij de integratie van ict en de didactische en pedagogische aspecten van het lesgeven.

Aantal leden 2023 Circa 50 leden

Aanmelden of meer informatie? Ga naar: Kenniskring I-coaches

Organisatie(s)
Kennisnet

Kennisgroep ICT po en vo

Doel
Kennis delen en netwerken op het vlak van digitalisering in het onderwijs (van harde ict-infrastructuur tot aan digitale geletterdheid en visievorming). De kennisgroep bespreekt ontwikkelingen in onderwijs, innovatie en ict.

Doelgroep
ict-professionals in het po en vo, werkzaam binnen het onderwijs of direct verbonden aan een school of schoolbestuur, die ict op beleidsmatig- en implementatieniveau inzetten binnen hun bestuur.

Aantal leden 2023 Circa 60 leden

Aanmelden of meer informatie? Ga naar: Kennisgroep ICT | PO-Raad (poraad.nl)

Organisatie(s)
Kennisnet, PO-Raad en VO-raad

Netwerk Informatiemanagement

Doel
Scholen zijn informatieknooppunten met alle gegevens over leerlingen, absentie, schoolresultaten en managementinformatie. Hoe organiseer je al die informatie op een goede manier? En hoe geef je sturing aan de toenemende digitalisering binnen het po en vo onderwijs? Het Netwerk Informatiemanagement po/vo houdt zich bezig met soortgelijke vragen.

Doelgroep
Ict-verantwoordelijken in het po en vo.

Aantal leden 2023 Circa 150 leden

Aanmelden of meer informatie? Ga naar: Netwerk Informatiemanagement

Organisatie(s)
Kennisnet, PO-Raad en VO-raad

Deel kennis met andere schoolbestuurders

Om kennis met elkaar te delen en elkaar vragen te kunnen stellen over alles rondom digitaliseringsvraagstukken in het onderwijs hebben wij op LinkedIn een besloten groep aangemaakt. Met deze groep creëren we een besloten online omgeving voor leden om elkaar vragen te stellen en kennis uit te wisselen. Alleen SIVON leden worden toegelaten tot deze groep. Wil je meepraten, jouw kennisdelen of een vraag stellen en ben je SIVON lid, meld je aan

LinkedIn SIVON

Op de LinkedIn-pagina van SIVON lees je actuele artikelen en praktijkvoorbeelden en kun je tips en kennis delen. Wil je niets missen? Volg dan de LinkedIn-pagina van SIVON.