Informatie voor leveranciers

Op deze pagina vinden leveranciers informatie over de activiteiten die SIVON onderneemt in het kader van het programma Digitaal Veilig Onderwijs. Het doel is gezamenlijk te werken aan digitaal veiliger onderwijs. We streven ernaar de aanpak open en transparant te maken voor iedereen die digitale diensten levert aan het funderend onderwijs. 

Deze informatie is bedoeld voor partijen die applicaties of diensten leveren aan schoolbesturen binnen het primair en voortgezet onderwijs. 

Programma Digitaal Veilig Onderwijs (DVO)

Iedere leerling heeft recht op veilig digitaal onderwijs. Het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad werken nauw samen om schoolbesturen te ondersteunen bij het op orde brengen van die digitaal veilige schoolomgeving. Dat doen zij in het programma Digitaal Veilig Onderwijs. Het doel is dat scholen de digitale veiligheid binnen vier jaar (vóór eind 2027) op orde hebben. Door dit samen op te pakken staan scholen er niet alleen voor, is het mogelijk meer efficiëntie te behalen en delen en benutten we kennis en ervaringen. Lees alles over Digitaal Veilig Onderwijs op de speciale programmapagina.

Normenkader Informatiebeveiliging & Privacy

Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend onderwijs (IBP FO) beschrijft de normen voor een digitaal veilige schoolorganisatie en biedt concrete voorbeeldmaatregelen. Het is daarom een belangrijk hulpmiddel voor scholen én leveranciers. Het voldoen aan de normen kan stap voor stap worden aangepakt. Daarvoor is een groeipad in de maak, dat adviseert over de maatregelen die scholen kunnen nemen en op welk moment zij dat het beste kunnen doen om de normen te halen. Het normenkader is gebaseerd op het volwassenheidsmodel van de NBA.

Scholen zijn voor ict-voorzieningen deels afhankelijk van leveranciers. De ict-dienstverlening aan de scholen moet dus ook in overeenstemming met het normenkader zijn. 

Contact

Weet je wat je te doen staat als leverancier met betrekking tot het normenkader of zit je nog met vragen? Wij komen graag met je in contact en staan klaar om vragen te beantwoorden. Stuur je verzoek of vraag naar ibp@sivon.nl en we komen zo snel mogelijk bij je terug. 

Op de hoogte blijven

We gaan regelmatig updates per mail versturen over alle relevante informatie rondom het programma DVO en het normenkader. Wil je deze ontvangen, meld je dan aan via onderstaand formulier.