Computer Emergency Response Team (CERT) voor het funderend onderwijs

Kennisnet ontwikkelt samen met SIVON een CERT voor het primair en voortgezet onderwijs.  Het CERT is een gespecialiseerd team van ict-professionals, dat in staat is snel te adviseren in het geval van een cybersecurity incident. De leveranciers vervullen natuurlijk een sleutelpositie als het gaat om de aanpak van veiligheidsincidenten. Het huidige CERT bevindt zich nog in de pilot fase: CERT-light, met 30 schoolbesturen voor ongeveer 500 scholen. Samen met deze deelnemers wordt het CERT ingericht en krijgt het steeds meer vorm.  

Belang ontwikkeling van een sectorale CERT

De ontwikkeling van een sectorale CERT is onderdeel van programma Digitaal Veilig Onderwijs (DVO). Het doel van het programma DVO is het funderend onderwijs digitaal veiliger maken, het CERT levert hier een belangrijke bijdrage aan.
Voordelen van een sectorale CERT zijn o.a. schaalvoordeel, brede kennisdeling en (diepgaande) analyses met kennis van de sector. De CERT-light deelnemers zien de behoefte binnen het onderwijsveld voor meer hulp en ondersteuning bij cybersecurity incidenten.

Doel van het CERT

Het effectief en efficiƫnt security incidenten te helpen voorkomen in het funderend onderwijs. En om, in het geval van incidenten, de oplossing ervan te coƶrdineren. Het CERT zet hierbij in op:

  • het delen van informatie, bijvoorbeeld over kwetsbaarheden.
  • ondersteunen van de doelgroep (het funderend onderwijs) bij incidenten.
  • en het kweken van bewustzijn op het gebied van informatiebeveiliging vanuit een gezamenlijk belang. 

Het implementeren van het CERT leidt daarnaast tot een hogere volwassenheid op digitale veiligheid binnen het funderend onderwijs. Voor de CERT-light fase is met betrekking tot leveranciers tot doel gesteld om gezamenlijk contactgegevens uit te wisselen zodat in het geval van een groot incident of een grote kwetsbaarheid het CERT contact kan opnemen met de juiste personen bij een leverancier en dat een leverancier contact met het CERT kan opnemen voor het uitwisselen van informatie.

Contact

Wil je meer informatie over de oprichting van het CERT? Neem dan contact op met het projectteam via cert@kennisnet.nl