Leveranciersmanagement

In het programma richt SIVON zich onder andere op leveranciersmanagement vanuit de gedachte dat centraal organiseren schaalvoordelen oplevert, omdat:

  • Scholen veel gebruik maken van SaaS- en Cloudapplicaties en digitale veiligheid en dit dus sterkt afhangt van hoe leveranciers digitale omgevingen veilig houden.
  • Doordat scholen veel gebruik maken van dezelfde applicaties is het efficiënter om landelijke afspraken te maken.
  • SIVON voor schoolbesturen een kundige en betrouwbare toetsingspartner is.
  • Voor de leveranciers is SIVON één aanspreekpunt en creëert SIVON, door het benaderen van (de belangrijkste) leveranciers, een level playing field.

Als onderdeel van leveranciersmanagement beoordeelt SIVON privacy- en beveiligingsmaatregelen van (veel gebruikte) digitale middelen in het onderwijs. Onder leverancier verstaan we hier de verwerker zoals beschreven in de AVG. 

SIVON beoordeelt informatiebeveiliging en privacy door het uitvoeren van DPIA’s en het toetsen van verwerkersovereenkomsten. Onderdeel van de DPIA is het toetsen op passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.