Gezamenlijke inkoop leerlingadministratiesystemen vo

Het aanbesteden van een leerlingadministratiesysteem (LAS) is een omvangrijke klus die veel tijd, aandacht en zorgvuldigheid vraagt. Het nieuwe contract voor een LAS moet immers naadloos aansluiten op het onderwijsproces van de scholen en op de ontwikkelingen en eisen die jouw scholen aan het LAS stellen. Via SIVON is het mogelijk om een nieuw contract voor het LAS af te sluiten inclusief het inkooptraject dat daaraan vooraf gaat.    

Wanneer je meedoet met deze gezamenlijke inkoop LAS vo dan organiseer je zelf niet meer het aanbestedingsproces. Dit betekent dat je geen offerte uit hoeft te zetten en het gesprek ook niet meer voert met verschillende aanbieders. Dat doet SIVON voor jou. Dat scheelt jou en jouw medewerkers veel tijd en geld. 

Wat verwachten wij van jou?  

Je zorgt voor een interne projectleider die verantwoordelijk is voor de afstemming binnen jouw schoolbestuur. Om te komen tot een goede offerteaanvraag, is SIVON ongeveer drie keer aanwezig bij werkgroepen binnen jouw school.  Een interne projectleider is belangrijk en niet te onderschatten. Het vervangen van een LAS is vooral intern een groot project. Het aanbesteden is hier slechts een onderdeel van.

SIVON organiseert een aantal gezamenlijke bijeenkomsten met alle deelnemende schoolbesturen om te komen tot een goede offerteaanvraag.  

Gedurende de looptijd van het contract heb je rechtstreeks contact met de leverancier. SIVON voert contractmanagement op de overkoepelende aspecten, die voor alle schoolbesturen van belang zijn. 

Voordelen 

 • Geen zorgen over de aanbesteding. SIVON regelt het voor jou. 
 • Er is diepgaande kennis van aanbestedingen en juridische expertise beschikbaar.
 • Er is al een raamovereenkomst gesloten waarin de basisfunctionaliteiten en randvoorwaarden zijn vastgelegd. We hoeven dus alleen nog te focussen op de specifieke situatie van de scholen. Hier is dus alle aandacht voor.
 • Het betreft een individueel traject, dus maatwerk.
 • SIVON stelt de SLA en het te sluiten contract voor je op. SIVON ondersteunt je bij het contractmanagement.
 • Ons leveranciers- en contractmanagement brengt ons bij alle relevante partijen op directieniveau aan tafel. Hier profiteer je direct van wanneer je via SIVON een overeenkomst aangaat.
 • We hebben veel aandacht voor het bevorderen van marktwerking op verschillende niveaus:
  • Tussen LAS leveranciers ( en evt. nieuwe toetreders).
  • Met aanpalende systemen (open koppelvlakken, samenhang LAS/ELO).

Planning 

Momenteel lopen drie minicompetities voor schoolbesturen. Onder de lopende raamovereenkomst is het nog voor een paar schoolbesturen mogelijk om in te stappen. Dit kan tot maart 2024.

Aanvragen 

Wil je meedoen met de gezamenlijke inkoop van een LAS?

Neem dan contact op om een afspraak te maken met onze projectleider gezamenlijke inkoop LAS, Frans Rewijk via info@sivon.nl. In een vrijblijvend gesprek bespreken wij jouw situatie en wat wij voor je kunnen betekenen.  

Deze dienst is op dit moment alleen beschikbaar voor schoolbesturen in het vo. Schoolbesturen in het po die interesse hebben, kunnen dit doorgeven via info@sivon.nl. Bij voldoende interesse wordt de dienst uitgebreid.