Samenwerking

SIVON werkt samen met Kennisnet en is lid van SURF. De sectorraden steunen de samenwerking binnen SIVON.

Samenwerking Kennisnet

Om schoolbesturen in het funderend onderwijs integraal te ondersteunen werken Kennisnet en SIVON intensief samen. Kennisnet ondersteunt vanuit het publieke belang van het onderwijs door middel van een landelijke ict-infrastructuur en algemeen kennisaanbod. SIVON biedt ondersteuning op maat en behartigt de belangen van haar leden door middel van afspraken met leveranciers en gezamenlijke inkoop van leermiddelen.

Lidmaatschap SURF

SURF is de samenwerkingsorganisatie voor het mbo en hoger onderwijs en onderzoek op het gebied van ict. SIVON is lid van SURF. Door dit lidmaatschap kunnen wij de diensten van SURF gebruiken in onze eigen dienst voor connectiviteit. Ook voorziet SURF ons van kennis.

De rol van de sectorraden

De PO-Raad en VO-raad hebben benoemingsrecht in de Raad van Commissarissen van SIVON. Zij ondersteunen het initiatief en besteden aandacht aan SIVON in haar communicatie-uitingen.