Inkoop digiborden

Schoolbesturen gebruiken op grote schaal digiborden. Het inkopen van deze digiborden kan een complex inkooptraject zijn en vindt vaak niet meer dan eens in de paar jaar plaats. Om schoolbesturen hierbij te ondersteunen heeft SIVON de dienst ‘Ondersteuning bij de inkoop van digiborden’. 

Meedoen met deze dienst, wat levert dat jouw schoolbestuur op? Je organiseert zelf niet meer het aanbestedingsproces. Dit heeft SIVON al gedaan voor de scholen. Dat scheelt jou en jouw collega’s veel tijd en geld. En doordat we een groot volume aan digiborden hebben uitgevraagd, ontstaat er inkoopvoordeel.  

SIVON heeft met drie leveranciers een raamovereenkomst afgesloten. Wanneer je via ons digiborden inkoopt dan starten we voor het schoolbestuur een minicompetitie op en begeleiden dit traject. In de raamovereenkomst hebben we minimale eisen afgesproken waaraan de digborden moeten voldoen. Eventuele aanvullende eisen/wensen kunnen worden besproken tijdens de voorbereidingsfase.  

Hoe werkt het?  

Het schoolbestuur geeft aan geïnteresseerd te zijn in het inkopen van digiborden via SIVON. Na de intakefase en inventarisatie van de benodigde digiborden zetten we een offerte-aanvraag uit onder de drie leveranciers. Op basis van de – voor het schoolbestuur – belangrijkste criteria en een demonstratie door de leverancier op een locatie van de school worden de offertes beoordeeld. Dit resulteert uiteindelijk in een definitieve gunning van één leverancier.  

Het proces in drie stappen  

Bekijk ook deze powerpoint voor meer informatie.

Voordelen  

  • Geen losse aanbesteding of inkoop, wij regelen het van A tot Z.  
  • Inkoopvoordeel doordat onder de raamovereenkomst een groot volume aan digiborden is uitgevraagd. 
  • Geen gedoe met aanbestedingsregels en -strategieën: experts binnen SIVON weten hoe het zit. 
  • Gebundelde kennis op het vlak van inkoop van digiborden: technisch, inkoopproces, markt en cumulerende ervaringen uit de minicompetities. 
  • Met elkaar een sterke positie op de markt.  

Kosten 

De begeleidingskosten per schoolbestuur zijn 3.500 euro ex. btw. Daarnaast betaalt een schoolbestuur 4% van de inkoopwaarde van de digiborden aan SIVON.  

Interesse 

Ben je geïnteresseerd om jouw digiborden via SIVON te laten inkopen? Neem dan contact met ons op via digiborden@sivon.nl. Bekijk ook onze veelgestelde vragen.