Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) werken steeds vaker en meer samen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Om alle kennis, ervaringen, informatie en documenten te bundelen en delen, hebben zij het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy opgericht. Binnen dit netwerk kan iedereen die zich in het po en vo met IBP bezighoudt kennis uitwisselen, documenten delen en met elkaar in gesprek. Meer weten over het Netwerk IBP en aansluiten? Lees dan verder en meld je aan.

Het Netwerk IBP is een initiatief van schoolbesturen in het po en vo. Binnen het netwerk kun je kennis opdoen en zelf bijdragen aan activiteiten.

Als lid van het Netwerk IBP profiteer je van: 

  • een online forum voor vragen en kennisdeling. Deel kennis en documenten met elkaar en stel vragen aan collega’s en experts van Kennisnet en de sectorraden.
  • terugkerende netwerkbijeenkomsten waarin we nieuwe IBP-ontwikkelingen bespreken en waarin je ervaringen kunt delen en de samenwerking kunt opzoeken. De bijeenkomsten vinden online plaats, maar in de toekomst zal dit ook fysiek zijn.
  • toegang tot gezamenlijk uitgevoerde DPIA’s en gezamenlijk getoetste verwerkersovereenkomsten. Maar ook deelname aan werkgroepen om samen een DPIA uit te voeren of verwerkersovereenkomsten te toetsen. Bij lastige vraagstukken gaan we in gesprek met de leverancier.
  • themawerkgroepen waaraan je kunt deelnemen, zoals de werkgroep IKC en Privacy.
  • ruimte voor nieuwe initiatieven, contact met experts en met de andere leden van het netwerk.

Meld je aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy

Wil je deel uitmaken van het Netwerk IBP en profiteren van alle voordelen, kennis, documenten en samenwerking? En wil je zelf ook bijdragen aan het Netwerk? Meld je dan nu aan via kennisnet.nl