Cybersecurityverzekering

Een cybersecurityverzekering is een middel om rest risico’s te mitigeren, door deze te verleggen naar de verzekeraar. In 2022 gaat SIVON onderzoeken of en hoe we deze dienst kunnen aanbieden.