terug

Zoom verbetert privacy functionaliteit voor educatie heel Europa door partnerschap SURF

Zoom heeft de volgende mijlpaal bereikt voor zakelijke en educatieve klanten in Nederland en de hele EER. Dankzij de jarenlange, nauwe samenwerking met SURF heeft Zoom haar privacybeleid aangescherpt, geactualiseerd en belangrijke privacy- en securitymaatregelen geïmplementeerd. Op 7 mei 2024 is hier een webinar over. Lees het hele bericht op surf.nl.

Zoom komt hiermee de verplichtingen na die in de gepubliceerde DPIA van 2022 zijn overeengekomen. Zoom spant zich in om de afspraken na te komen die met SURF zijn gemaakt om een nog veiligere digitale omgeving te leveren aan educatieve en zakelijke klanten in Europa. Daarnaast laat ze een proactieve aanpak zien om zich te houden aan de privacyprincipes en -standaarden die zijn verankerd in de AVG.  

Meer informatie

Op 7 mei 2024 van 10.00-11.00 uur is er een webinar over de DPIA Zoom. Experts van Zoom en SURF nemen je dan mee in de geüpdatete DPIA, welke wijzigingen er hebben er plaatsgevonden, welke er nog plaatsvinden en op welke punten de handleiding is aangepast. Schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs zijn hiervoor ook van harte voor uitgenodigd. Meld je hier aan.