terug

SIVON pleit voor vernieuwing inkoop- en levermodel leermiddelen

Goed onderwijs moet te allen tijde beschikbaar zijn. Scholen moeten erop kunnen vertrouwen dat bestelde leermiddelen compleet en tijdig worden geleverd. Echter in de praktijk blijkt dat geen vanzelfsprekendheid. SIVON, de ict- en inkoopcoöperatie van en voor het onderwijs, pleit al jaren voor een nieuw centraal inkoop- en levermodel. Paul Zevenbergen bestuursvoorzitter licht toe. “SIVON ondersteunt en adviseert scholen over inkoop van leermiddelen. Dat bespaart hun een hoop tijd én geld. Met de inkoop en levering van leermiddelen zijn forse bedragen gemoeid. Maar de keten van bestellen en leveren is kwetsbaar. Het is de laatste jaren steeds weer spannend of scholen hun bestelde én betaalde leermiddelen op tijd ontvangen. De markt is té kwetsbaar, dit moet en kan anders”.

Voor het schooljaar ‘24-’25 heeft SIVON afzonderlijke afspraken gemaakt met de educatieve dienstverleners zodat scholen beschermd zijn tegen financiële en leveringsrisico’s. Voor het derde jaar op rij is dit echter een noodoplossing. Komend jaar zullen partijen hard aan de slag moeten om een ander inkoop- en levermodel te ontwikkelen. “Ruim voor het schooljaar ‘25-’26 moet er een structurele oplossing komen. Dat betekent wel dat alle partijen verantwoordelijkheid moeten nemen en samen met ons de handen in één willen slaan. We gaan er van uit dat dit lukt om samen tot een goede en duurzame oplossing te komen. Want zo zorgen we ervoor dat de levering van leermiddelen die zo belangrijk zijn voor goed onderwijs is gewaarborgd. Dat geeft rust voor scholen en meer ruimte voor waar het om gaat: goed onderwijs.” Aldus Paul Zevenbergen van SIVON.

Voorschotadviezen

SIVON heeft net als vorig jaar gesprekken gevoerd met diverse leveranciers van leermiddelen. Aanleiding hiervoor is het verzoek dat educatieve distributeurs aan scholen doen om een voorschotbetaling te doen over de prognose van de bulkbestelling, die gebaseerd wordt op de leermiddelenlijsten, die scholen op 1 mei aanleveren.  

SIVON heeft zich de afgelopen periode ingezet voor een sectorbrede oplossing voor afdekking van eventuele financiële risico’s die recht doet aan de belangen van de schoolbesturen en bijdraagt aan een stabiele leermiddelenmarkt. Deze oplossing is niet op tijd bereikt. Daarom heeft SIVON met de drie educatieve distributeurs afzonderlijk gesprekken gevoerd op basis waarvan SIVON een apart advies voor elk van de drie educatieve distributeurs geeft. Voor elk van de distributeurs geven wij een positief advies.

Via onderstaande linkjes vind je per educatieve distributeur een toelichting. 
Voorschotadvies Iddink
Voorschotadvies OsingadeJong
Voorschotadvies TLN/VanDijk