terug

Update 2 herstart leermiddelenproces Iddink Learning Materials

Tijdens het webinar op woensdag 24 april van SIVON heeft Iddink de schoolbesturen geïnformeerd over de herstart van het leermiddelenproces van Iddink Learning Materials. Door de cyberaanval waar Iddink Learning Materials afgelopen week door getroffen is, zijn de systemen van Iddink Learning Materials niet bereikbaar en kunnen scholen hun leermiddelenlijsten niet muteren en inleveren. 

Afgelopen week heeft Iddink intern getest en daaruit blijkt dat op een veilige manier het webmuteren kan plaatsvinden. In dit webinar heeft Iddink dan ook aangegeven dat vanaf woensdag 24 april het webmuteren is heropend. Alle scholen die klant zijn bij Iddink krijgen hierover op 24 april een mail. In de mail van Iddink staat ook de informatie over hoe je kan inloggen bij webmuteren en wat de deadline is.  

Wat gaat Iddink doen?

  • Iddink gaat alle leermiddelencoördinatoren individueel benaderen voor de planning op basis van hun voortgangspercentage. 
  • 95% van de scholen zitten in ronde 2 met de mutaties en de notities. Deze scholen kunnen gelijk aan de slag.  
  • Er zijn korte lijntje tussen Iddink en de leermiddelencoördinator in verband met nadere deadline en meivakantie. 
  • Voor de leermiddelencoördinator is Iddink bereikbaar via lml@iddink.nl
  • Iddink gaat de ingeleverde lijsten screenen en de nodige bulkbestellingen bij de uitgeverijen plaatsen. Tegelijkertijd worden de leermiddelenlijsten nauwkeurig gecontroleerd en daarna bevestigd richting de scholen. 

Back-up

Iddink heeft een back-up tot 5 april 00.00 uur. De gegevens die voor deze datum zijn ingeleverd, zijn dus nog bewaard.  
In de BI-tool van Iddink staan nog gegevens van 9 april. Wanneer scholen gegevens missen, ondersteunt Iddink hen op aanvraag.  

De datum van 1 mei nadert snel en de meivakantie breekt aan. Iddink is zich ervan bewust dat 1 mei heel snel komt en zal hier ook soepel mee omgaan. Iddink geeft aan rekening te houden met de vakanties. Mocht je bereid zijn in de schoolvakantie bereikbaar te zijn voor afstemming planning en te behalen deadline, kan je dat aangeven via de mail lml@iddink.nl met de bijbehorende contactgegevens.  

Resetten van het wachtwoord

In de veelgestelde vragen vind je meer informatie over het resetten van het wachtwoord. Evenals op sivon.nl. Bij de herstart van het leermiddelenproces ontvangt de leermiddelencoördinator een stappenplan voor het aanpassen van het wachtwoord. Alle wachtwoorden van al onze gebruikers zijn verwijderd. Hierdoor wordt elke gebruiker verplicht het wachtwoord eerst te wijzigen volgens stappenplan, voordat de gebruiker aan de slag gaat. Dit geldt ook voor docenten die toegang hebben tot webmuteren.  

Ketenpartners

Iddink heeft alle ketenpartners zowel de distributeurs als leveranciers gesproken en hen op de hoogte gesteld. De oplossing zoals hierboven beschreven, zal niet zorgen voor een vertraging van de leermiddelen aan het begin van het komend schooljaar.  

Vragen

Mocht je vragen hebben over het leermiddelenproces dat hierboven niet is beantwoord of niet in de veelgestelde vragen van Iddink staat, dan kun je mailen naar lml@iddink.nl.  

Update

Zodra er nieuwe informatie is, mailen wij je daarover. Deze update mag worden gedeeld binnen de school.