terug

Belangrijke termijnen leermiddelenproces: actie voor de scholen

Uit  de evaluatie van de levering van leermiddelen bij de start van het schooljaar, is onder andere het advies gekomen om tot een kalender te komen voor de bestel- en levercyclus. SIVON heeft hierover met marktpartijen afgestemd. De kalender is er inmiddels en wordt door zowel SIVON, de VO-raad als de brancheorganisaties in de markt onderschreven.  

Door alle belangrijke afspraken en termijnen bij en tussen marktpartijen maar ook die aan de kant van scholen te bevestigen, kunnen we samen werken aan een tijdige levering van leermiddelen. Om leermiddelen tijdig besteld en geleverd te krijgen, kunnen scholen zelf ook veel doen. Twee stappen lichten we uit, omdat ze het startpunt voor veel processen in de leermiddelenketen vormen en de school ze initieert. We roepen jullie op om ook binnen jullie organisatie te sturen op onderstaande acties en data: 

1 mei: leermiddelenlijsten gereedĀ 

Een goed begin is het halve werk. Op 1 mei dienen de leermiddelenlijsten beschikbaar te worden gesteld aan de markt. Dit is geen nieuwe afspraak, maar de afgelopen jaren is deze door marktpartijen en scholen niet altijd nageleefd. Dit zet de processen die van de lijsten afhankelijk zijn echter dusdanig onder druk dat fouten kunnen optreden. Zo kopen distributeurs op basis van de leermiddelenlijsten leermiddelen in om te zorgen dat zij voldoende voorraad hebben voor iedereen. Het op tijd aanleveren van leermiddelenlijsten is hiervoor cruciaal. Als leermiddelenlijsten niet tijdig worden aangeleverd, kunnen distributeurs niet garanderen dat de leermiddelen op tijd zijn.  

Drie weken voor de vakantie LAS op ordeĀ 

Voor scholen die op naam van de leerling leermiddelen bestellen via een koppeling met het LAS, is het belangrijk om de administratie op orde te hebben. Dit betekent dat de klassen- en vakindeling per leerling bekend moet zijn en ingevoerd in het LAS. Voor een goede koppeling van digitaal lesmateriaal moet dit drie weken voor de start van de zomervakantie gereed zijn.