terug

Dienst Verwerkersovereenkomsten uitgebreid met centrale toets

In mei lanceerde Kennisnet de Dienst Verwerkersovereenkomsten. Deze dienst is ontwikkeld op verzoek van schoolbesturen en in nauwe samenwerking met de PO-Raad en VO-raad. Het doel: schoolbesturen het administratieve leven makkelijker te maken. SIVON voegt hier binnenkort een centrale toets aan toe: waarin verschilt een overeenkomst van het model en wat valt op?  

Als schoolbestuur ben je verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken met leveranciers over het verwerken van persoonsgegevens. Dat doe je door het toetsen en ondertekenen van een verwerkersovereenkomst. Met de Dienst Verwerkersovereenkomsten heb je als schoolbestuur altijd in beeld met welke leveranciers je via deze dienst een verwerkersovereenkomst hebt gesloten. En welke je nog moet ondertekenen. 

609 schoolbesturen aangesloten 

Tot nu toe zijn er 105 leveranciers aangesloten, staan er 4.875 getekende verwerkersovereenkomsten in het portaal en maken maar liefst 609 schoolbesturen gebruik van deze dienst. De eerste reacties zijn positief: “Het werkt veel sneller en gestructureerder door een uniform proces. En ik heb direct meer overzicht.”  

Centrale toets 

Om schoolbesturen én leveranciers te ontlasten, pakt SIVON het toetsen van verwerkersovereenkomsten landelijk op. SIVON toetst een verwerkersovereenkomst op verschillen en opvallendheden (risico’s) en niet op goed of fout. Zo zie je direct waar je op moet letten. De verantwoordelijkheid voor het controleren en het juist afsluiten van een verwerkersovereenkomst ligt echter nog altijd bij het schoolbestuur zelf. 

Hoe ver zijn we

Vanuit SIVON zijn er inmiddels zo’n 50 verwerkersovereenkomsten theoretisch getoetst (stap 1). Daarvan zijn er 10 praktisch getoetst (stap 2) en gecontroleerd (stap 3), van 5 daarvan zijn de resultaten gecommuniceerd en besproken met de leverancier (stap 4) en bijna klaar voor publicatie (stap 5). Alleen de opmaak van het Toetsrapport volgt nog, en natuurlijk de publicatie in de Dienst Verwerkersovereenkomsten. Naar verwachting eind januari 2024.  

Verwerkersovereenkomst 4.0

Via de website Privacyconvenant onderwijs download je het model Verwerkersovereenkomst 4.0 en het Convenant Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0.