terug

‘Het werk van de ledenraad is heel belangrijk voor de sector’

SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Binnen de coöperatie bepalen de leden gezamenlijk de richting. De Almeerse Scholen Groep (ASG) is lid van SIVON en ook van de ledenraad. Een interview met Herbert Griffioen (voorzitter College van Bestuur ASG) en Annalies Zwart (directeur Servicebureau ASG a.i.) over de rol en het belang van de ledenraad.

Organisatie ledenraad

De ledenraad van SIVON vertegenwoordigt alle leden van SIVON, bewaakt de doelstellingen en neemt besluiten. De raad bestaat uit 4 kamers; 1 kamer klein, 1 kamer voor het primair onderwijs, 1 kamer voor het voortgezet onderwijs en 1 gecombineerde kamer. Het leerlingaantal bepaalt in welke kamer een schoolbestuur wordt ingedeeld. ASG is onderdeel van de gecombineerde kamer. Griffioen: “ASG is een scholengroep voor openbaar en bijzonder onderwijs met 37 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 8 scholen in het voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan zo’n 22.000 leerlingen. Allemaal in 1 stad, Almere.”

Meerwaarde SIVON

ASG is sinds de oprichting van SIVON eind 2017 al lid. Griffioen: “We waren meteen enthousiast over SIVON. Zo’n organisatie misten we in het primair en voortgezet onderwijs. Wat zij doen op onder andere het gebied van collectieve inkoop en technologische innovatie is heel belangrijk voor de sector.” Zwart vult aan: “De meerwaarde van SIVON zit ‘m in kennisdelen en krachten bundelen. Bijvoorbeeld in aanbestedingstrajecten voor leerlingvolgsystemen. Dit raakt direct het onderwijs, maar hoe doe je dit? SIVON biedt hier uitkomst en kan namens de aangesloten besturen onderhandelen met marktpartijen.”

Rol ledenraad

Griffioen: “Naast dat we lid van SIVON zijn geworden, zijn we ook meteen lid geworden van de ledenraad van SIVON. Als ASG zijn wij altijd bij de vergaderingen aanwezig en nauw betrokken.” Zwart vult aan: “SIVON is een coöperatie, dus je gaat er als lid zelf over en je hebt een grote bevoegdheid. Of je nu een groot of klein schoolbestuur bent, iedereen in de ledenraad is gelijk aan elkaar. We stellen onder andere het bestuur van SIVON aan en we geven gevraagd en ongevraagd advies.”

Onderwijs innoveren

Om het beste uit leerlingen te kunnen halen, is gezamenlijk optrekken in de sector van groot belang. Griffioen: “De afgelopen jaren moesten scholen door corona hun onderwijs innoveren. Onderwijsinnovatie blijft belangrijk, maar wel naast het fysieke onderwijs. Dit is een opgave die we samen, met de sector als geheel, moeten aangaan. Vanuit de ledenraad wijzen wij SIVON hierop en zorgen we dat veilige onderwijsinnovatie hoog op de agenda staat. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld andere contracten met uitgevers worden opgesteld. Met ASG proberen we daarnaast onze innovatieagenda met partners in de stad verder vorm te geven. Almere staat bekend om het experimenteren en de kennis die daaruit voortkomt, willen we in een kenniscentrum voor onderwijs onderbrengen. Dit is er nog niet, maar ik hoop en denk dat we het kunnen. Hier kunnen de leden van SIVON dan ook van profiteren.”

Baat bij lidmaatschap

Vooral kleinere en middelgrote besturen in het primair onderwijs hebben baat bij een lidmaatschap van SIVON. De grote besturen hebben namelijk vaak meer ondersteuning in huis. Maar juist bij die kleinere en middelgrote schoolbesturen loopt de deelnamegraad wat achter. Griffioen: “Enorm zonde. Al kan ik me voorstellen dat scholenbesturen in verband met de dagelijkse drukte en corona hier de laatste paar jaar niet op hebben gefocust. Toch zou ik tegen ze willen zeggen: sluit je aan bij SIVON. Met een grotere groep kun je nu eenmaal meer voor elkaar krijgen. Denk aan de devices die SIVON de afgelopen jaren heeft geleverd aan scholen, zodat ze thuisonderwijs kunnen geven. Of aan de ondersteuning rondom de AVG-wetgeving. Om schoolbesturen op dit vlak te ontzorgen, biedt SIVON ‘Functionaris Gegevensbescherming (FG) as a service’ aan. Hier kunnen overigens alle schoolbesturen – groot en klein – hun voordeel mee doen. Kortom, het nut van verenigen is er. Uiteindelijk heb je daardoor minder zorgen en meer tijd voor het onderwijs.”

Meer informatie of lid worden?

Bent u lid van SIVON en wilt u meer weten over onze ledenraad? Lees dan over de taken van de ledenraad en bekijk de leden. Bent u nog geen lid van SIVON? Lees dan meer over het SIVON-lidmaatschap en word lid.