terug

OSVS: ‘Al onze leerlingen volgen nu online onderwijs dankzij SIVON’

De sluiting van scholen vanwege het coronavirus veroorzaakte grote uitdagingen voor schoolbesturen en leraren. Ineens moest iedereen online onderwijs geven. “Lang niet al onze leerlingen hadden een eigen laptop of tablet. Die moesten we met spoed regelen”, vertelt Patricia van de Nobelen, inkoper bij Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS). “Gelukkig kregen we daarbij hulp van SIVON.”

“De nood was vooral hoog op 2 scholen in Schiedam. Uit onze inventarisatie bleek dat de praktijkschool 100 laptops nodig had. Het lyceum had behoefte aan 300 Chromebooks. Dat zijn flinke aantallen als je bedenkt dat we in een beperkte vijver vissen met nog veel meer organisaties. We zijn eerst zelf gaan zoeken en hebben ook de gemeenten benaderd.”

“Uiteindelijk lazen we in een nieuwsbrief van SIVON over een subsidie vanuit het ministerie van OCW. Dat was precies wat we nodig hadden. We hebben een aanvraag ingediend en zo is het balletje gaan rollen. SIVON heeft ons vervolgens rechtstreeks in contact gebracht met de leveranciers.”

Meisje zit aan haar bureau in haar kamer en schrijft in een schrift. Op haar bureau liggen boeken en een laptop

Snel geleverd

“Daarop was OSVS aan zet om alles te regelen. Het lyceum beschikte al over de benodigde licenties, waardoor de 300 Chromebooks vrijwel direct geleverd konden worden. De praktijkschool had nog geen licenties, dus hebben we samen met de betreffende leverancier Office 365 geïnstalleerd en ook deze apparatuur klaargemaakt voor levering. De leerlingen konden hun laptop of Chromebook vervolgens op school ophalen.”

“Op advies van SIVON hebben we gebruikgemaakt van een bruikleenovereenkomst voor 3 jaar. Zij hadden daarvoor een uitgewerkt voorbeeld dat prima voldeed. Daarin hebben we ook meteen afspraken vastgelegd over eventuele schade of verlies van het apparaat. De ouders hebben deze overeenkomsten getekend, waarna zij de apparatuur konden meenemen. Zo konden alle leerlingen van OSVS in korte tijd online onderwijs volgen.”

Enthousiast

“Vanuit de organisatie hoor ik veel positieve geluiden over deze actie. Iedereen is enthousiast over het resultaat en de snelheid van het proces. Wij hanteren net als SIVON een termijn van 3 jaar voor de bruikleenovereenkomst. In die periode mogen de leerlingen hun laptop of Chromebook gebruiken en bij zich houden. Ook als ze straks weer ‘gewoon’ naar school gaan.”

“Wij kijken als organisatie nu hoe we hier op lange termijn mee willen omgaan. Wat gaan we doen als de bruikleenovereenkomsten over 3 jaar aflopen? Als we tegen die tijd bijvoorbeeld meer eigen apparatuur kunnen inkopen, zijn we minder afhankelijk van anderen. Dat zijn zaken die we de komende periode verder gaan uitwerken. Hopelijk kan SIVON ons ook daarbij helpen.”

Blij met lidmaatschap SIVON

“Ik ben nu al blij met ons lidmaatschap van SIVON. Officieel is OSVS pas lid sinds eind maart. Toch loopt onze informele samenwerking al langer. We namen bijvoorbeeld al eerder deel aan bijeenkomsten. Op het gebied van ict hadden we toen nog niet direct ondersteuning nodig, maar dit aanbod kwam echt als geroepen. Het gaf ons lucht in een hectische periode.”

“Inmiddels is OSVS ook aangehaakt bij de gezamenlijk aanbesteding van leermiddelen. We zijn erg positief over de samenwerking binnen SIVON. Al onze scholen hebben er wat aan: po én vo. SIVON maakt ons netwerk groter; het breidt zich uit als een olievlek. Ik zeg daarom van harte: word lid. Dat adviseer ik trouwens ook binnen de andere onderwijsstichting waar ik voor werk. De meerwaarde is onmiskenbaar en die wordt in de toekomst alleen maar groter.”

Word ook lid van SIVON

Wilt u, net als OSVS, lid worden van SIVON? Lees dan meer over het SIVON-lidmaatschap of meld u aan en word nu lid.

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat SIVON voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze relatiemanagers.