terug

Het Normenkader IBP voor het onderwijs is vernieuwd

Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy helpt scholen om de digitale veiligheid te verhogen. In het normenkader staat beschreven aan welke regels, principes en standaarden scholen moeten voldoen voor een digitaal veilige schoolomgeving. Het normenkader is vernieuwd en vanaf 6 juni online beschikbaar voor alle scholen.

Digitaal veilig onderwijs. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Met de toenemende digitalisering in het onderwijs, nemen ook de dreigingen en privacyrisico’s toe. Denk aan een datalek, ransomware en cyberaanvallen. Het gevolg: de gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers liggen op straat én je systemen liggen plat, waardoor lessen niet kunnen doorgaan.

Met het Normenkader IBP spreken we als sector af wat de minimale eisen zijn aan digitaal veilig onderwijs, zodat elke school hieraan kan voldoen. Het doel is dat alle leerlingen, ouders en medewerkers erop kunnen rekenen dat zij leren en werken in een digitale veilige schoolomgeving en dat hun persoonsgegevens worden beschermd.

Dezelfde normen gebruiksvriendelijker, concreter en meer toegespitst op onderwijs

Het vernieuwde Normenkader IBP is vanaf 6 juni online beschikbaar. Wat is er anders? Alle normen voor informatiebeveiliging en privacy staan nu op één plek. Om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren zijn de normen in de vernieuwde opzet
beschikbaar via de website normenkaderibp.nl en niet langer via een pdf. Daarnaast is de leesbaarheid en de toepasbaarheid voor het onderwijs vergroot. Het aantal normen zelf is gelijk gebleven. Ze zijn wel concreter geformuleerd en meer toegespitst op het onderwijs. Een aantal voorbeelden van gewijzigde elementen lichten we hieronder toe:

  • Toetsingskader: Het toetsingskader is vervangen door de volwassenheidsniveaus. Bij elk norm beschrijven we 5 niveaus. Niveau 3 komt overeen met het toetsingskader en is het streefniveau van de sector.
  • Voorbeeldmaatregelen: De voorbeeldmaatregelen vind je per norm terug onder ‘Aan de slag’. De maatregelen helpen je op weg naar volwassenheidsniveau 3. Zoals het woord het al zegt, zijn het voorbeelden van maatregelen die je kunt
    nemen. Het beveiligen van informatie en beschermen van privacy is maatwerk. Voor jouw school kunnen extra of andere maatregelen nodig zijn.
  • Gerelateerde wetten en normen: Per norm vind je terug aan welke wetten, normen en standaarden deze gerelateerd is. Zo weet je welke normen van informatiebeveiliging en privacy raakvlakken hebben met elkaar, en zie je
    wat de relatie is met andere wetten en standaarden zoals de AVG, de ISOstandaard en het certificeringsschema IBP ROSA. Minder zoekwerk dus.

Benieuwd welke andere elementen gewijzigd zijn? Lees daar meer over op de pagina Vernieuwde opzet.

Beter leesbaar en toegankelijk

Larissa Zegveld, directeur van Kennisnet, is blij met deze mijlpaal. “Het Normenkader IBP is een belangrijk handvat voor het onderwijs om de digitale veiligheid te vergroten. Na de eerste lancering van het normenkader in 2023 ontvingen we feedback van scholen: de normen waren soms ingewikkeld opgeschreven, het was lastig voor een schoolbestuur om in te schatten waar ze staat ten opzichte van het normenkader en het was niet mogelijk om uit de pdf te kopiëren. Deze feedback hebben we meegenomen en verwerkt in de nieuwe opzet.”

“Zo helpen de volwassenheidsniveaus om in kaart te brengen hoever je bent met de digitale veiligheid in je school. Volwassenheidsniveau 3 is het minimum waar we samen als sector naartoe streven. Ook zijn de privacynormen nu beschikbaar. Deze vloeien voort uit de AVG die in 2018 van kracht is gegaan en zijn dus niet nieuw of onbekend.
Scholen die de AVG volgen, zullen de privacynormen snel herkennen.”

“En,” benadrukt Zegveld: “schrik niet: het is géén nieuw normenkader. Alleen de vorm is vernieuwd. Het aantal normen is gelijk gebleven. Ze zijn wel veel beter leesbaar en toegankelijk geschreven voor het onderwijs.”

Aan de slag met het vernieuwde Normenkader IBP

Benieuwd naar de vernieuwde opzet? Bekijk het vernieuwde Normenkader IBP op normenkaderibp.nl.

Vragenuurtjes vernieuwd Normenkader IBP

Werk je in het onderwijs en wil je meer weten over het vernieuwde Normenkader IBP? Kom dan naar een van onze vragenuurtjes op 11 juni, 13 juni of 19 juni. Daarin vertellen we je meer over de vernieuwde opzet en beantwoorden we al je vragen. Meld je aan voor het vragenuurtje vernieuwd Normenkader IBP.

Ben je een leverancier? Meld je dan aan voor het vragenuurtje voor leveranciers op 18 juni.

Samenwerking met het onderwijs
Het Normenkader IBP is ontwikkeld in samenwerking met het onderwijs en op initiatief van het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad. In een werkgroep van het Netwerk IBP en een klankbordgroep hebben scholen input aangeleverd, feedback gegeven en begrippen uit het normenkader geduid voor het onderwijs.

Het Normenkader IBP maakt onderdeel uit van het programma Digitaal Veilig Onderwijs. Met het programma bundelen het ministerie van OCW, Kennisnet en haar samenwerkingspartners hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling
digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken. Het programma biedt schoolbesturen heldere leidraden en een concreet ondersteuningsaanbod. Het programma stimuleert ook dat leveranciers hun productportfolio in lijn brengen met het normenkader. Zo kunnen scholen voldoen aan hun verantwoordelijkheid om een
digitaal veilige organisatie te realiseren. Stap voor stap, Bit by Bit.