terug

Collectieve kracht? Individuele positieversterking van scholen!

‘Hoe meer leden, hoe meer impact’

Wie voor het eerst de website van SIVON bezoekt, krijgt meteen een warm welkom van alle diensten van de belangenbehartiger voor scholen. Toch zijn deze diensten volgens programmamanager Eric Heemskerk ook een middel om een groter doel te bereiken: “Scholen moeten zich kunnen concentreren op goed onderwijs en hebben daarbij al genoeg uitdagingen. SIVON kan zelfstandige schoolbesturen helpen hun individuele positie naar leveranciers toe te versterken en ze daarbij te ontzorgen. Zodat niemand er alleen voor staat.”

Wie nader kennismaakt met ons als belangenbehartiger voor het funderend onderwijs zal dan ook vaak verrast zijn door het vele werk dat achter de schermen gebeurt. Zoals laatst nog in het geval van de cyberaanval bij Iddink, waarop SIVON ook direct actie ondernam. Maar Eric heeft meer voorbeelden. “Zo was er een leverancier van netwerkcomponenten die van de een op de andere dag besloot met gratis licentie te stoppen en scholen voor het blok te zetten. Of een ict-dienstverlener waar zomaar de stekker werd uitgetrokken en scholen dwongen over te stappen naar een leverancier waar ze zelf nooit voor zouden kiezen. Als individueel schoolbestuur heb je dat maar te accepteren, maar als collectief heb je een heel ander gesprek. Zo lukt het ons wél met die partijen te praten over de gevolgen, uitstel en alternatieven en toe te zien op naleving van deze afspraken.”  

Slagkracht en betere contractpositie 

Gezamenlijke slagkracht én een betere contract- en onderhandelingspositie dus. Iets wat volgens Eric helaas hard nodig en noodzakelijk is. “Een school alleen zou het vaak niet eens lukken om de leverancier aan tafel te krijgen, laat staan om afspraken af te dwingen. De markt voor IT producten en diensten wordt gedomineerd door enkele grote leveranciers. Om te voorkomen dat ze hun gang maar kunnen gaan, kijken wij mee of dat allemaal wel nodig, wenselijk en wettelijk is wat zij bieden. Zo zorgen we ervoor dat scholen een eerlijkere, betere en transparante dienstverlening kunnen krijgen tegen redelijke tarieven. Door ons als collectief te verenigen en dit uit handen van scholen te nemen, sta je er als individueel schoolbestuur niet alleen voor. Niemand hoeft zich over te leveren aan wat leveranciers willen en een speelbal van de markt te worden.”  

Want als er iets is wat de deskundigen bij SIVON als geen ander kennen en begrijpen, is het de markt van leveranciers en de onderwijssector wel. “Bij ons werken zowel mensen die uit het onderwijs komen als mensen die bij leveranciers vandaan komen en exact weten hoe die te werk gaan. We zitten dus met heel veel ervaring aan tafel. Maar dat niet alleen. Omdat SIVON veel grote contracten zelf afsluit of tot stand brengt voor scholen, opereren we als het ware als een grote klant op de markt voor IT diensten en leermiddelen. Deze contractpositie helpt ons om de positie van scholen te versterken ten opzichte van al te machtige leveranciers. Wij zijn er echt voor en door de scholen, in het grotere belang.”  

Meer leden = meer impact, keuze en positie 

En dat gaat lang niet alleen om de prijs, maar volgens de programmanager van SIVON vooral ook om de kwaliteit, transparantie en het versterken van ieders contractpositie. “Zodat scholen zelf de keuze hebben om IT en leermiddelen in te richten zoals het bij hun onderwijsvisie past in plaats van dat leveranciers dat bepalen. We merken nu dat leveranciers veel meer naar ons luisteren. Als collectief kunnen we druk uitoefenen, waardoor we misstanden kunnen voorkomen of oplossen. Daarom is het ook zo belangrijk om je als schoolbestuur bij ons aan te sluiten. Want hoe meer leden, hoe meer diensten, hoe meer impact op de markt en hoe meer keuzevrijheid en een sterkere positie jij als school hebt.”