terug

Samen voor digitaal veilig onderwijs

Iedere leerling moet kunnen leren in een digitaal veilige onderwijsomgeving. Ook jouw schoolbestuur werkt met persoonlijke informatie van minderjarigen én medewerkers. Steeds vaker gaat het (bijna) mis, waardoor gegevens op straat komen te liggen of lessen niet kunnen doorgaan. Samen met het ministerie van OCW,  Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad helpt SIVON je bij het op orde brengen van die digitaal veilige schoolomgeving. Dat doen wij binnen het programma Digitaal Veilig Onderwijs, dat vanaf 19 april officieel van start gaat.

Het doel is om te zorgen dat alle scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs hun digitale veiligheid binnen vier jaar (vóór eind 2027) op orde hebben. Door dit samen op te pakken hoeven scholen niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen zij hun ervaringen en expertise onderling delen.

Programma Digitaal Veilig Onderwijs

Om digitaal veilig onderwijs te kunnen bieden, zijn doordachte gegevensverwerking én goede gegevensbeveiliging van groot belang. Met het programma Digitaal Veilig Onderwijs bundelen we gezamenlijk onze krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken. Het programma biedt schoolbesturen heldere leidraden en een concreet ondersteuningsaanbod. Zo kunnen zij voldoen aan hun verantwoordelijkheid om een digitaal veilige organisatie te realiseren. Stap voor stap, Bit by Bit.

Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy

Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend onderwijs (IBP FO) beschrijft de normen voor een digitaal veilige schoolorganisatie en biedt concrete voorbeeldmaatregelen. Het is daarom een belangrijk hulpmiddel om jouw school digitaal veilig te maken. Het voldoen aan de normen kan stap voor stap worden aangepakt. Daarvoor is een groeipad in de maak, dat adviseert over de maatregelen die je kunt nemen en op welk moment je dat het beste kunt doen om de normen te halen. Als je dit groeipad als schoolbestuur volgt, bereik je het doel in een realistisch tempo en kun je de maatregelen nemen die passen bij wat nodig is voor jouw school.

Benieuwd naar alle normen? Bekijk het volledige normenkader IBP FO via de website van Kennisnet. Wil je weten wat je nu al kunt doen samen met SIVON? Bekijk dan ons overzicht met normen en oplossingsrichtingen.