terug

Update herstart leermiddelenproces

Tijdens het webinar op donderdag 18 april van SIVON heeft Iddink de schoolbesturen geïnformeerd over de herstart van het leermiddelenproces van Iddink Learning Materials. Op deze pagina een samenvatting van dit webinar. Ook geven we de antwoorden van Iddink weer op de vragen die zijn gesteld.  

Wat is er aan de hand? 

Door de cyberaanval waar Iddink Learning Materials afgelopen week door getroffen is, zijn de systemen van Iddink Learning Materials niet bereikbaar en kunnen scholen hun leermiddelenlijsten niet muteren en inleveren. Om te zorgen voor een soepel leverproces voor het begin van het schooljaar, hanteren de distributeurs 1 mei als deadline voor het indienen van de leermiddelenlijsten. Voorafgaand aan het indienen van de leermiddelenlijsten is er eerst nog contact met de school en Iddink om de leermiddelenlijsten definitief te maken. Dit proces is door de cyberaanval gestremd.  

Wat gaat Iddink doen? 

Iddink heeft aangegeven dat hun focus ligt op het herstellen van het leermiddelenproces. Dit willen ze met zorgvuldigheid doen. Op dit moment worden de applicaties in een geïsoleerde omgeving weer opgebouwd, zodat daarna  zoveel mogelijk data teruggezet kan worden. Op maandag 22 april gaat Iddink intern testen of alles naar behoren functioneert. Als de tests en validaties zijn afgerond en het systeem werkt (“zorgvuldigheid gaat boven snelheid”), dan verstrekt Iddink een plan voor het weer opstarten van het proces: 

  • Instructie voor het veilig wijzigen van wachtwoord en gebruikersnaam 
  • Planning op maat voor de school voor het herstarten van muteren leermiddelenlijst 

Deze wordt dan ook met de scholen gedeeld.  

Leermiddelenlijsten   

Iddink heeft een back-up van een groot deel van de data.  Met de school wordt bekeken vanaf welk moment de data beschikbaar is en wat er nog ontbreekt. Hier neemt Iddink contact over op met de school. Per school bepaalt Iddink op basis van de voortgang de planning voor de vaststelling Leermiddelenlijst.  

Mochten scholen al de lijst definitief hebben kunnen de betreffende Excellijsten behulpzaam zijn voor kwaliteitsdoeleinden. Wij hebben deze Excellijsten niet per se nodig, maar kunnen individuele scholen helpen bij het inzichtelijk maken van missende elementen op de Leermiddelenlijst.  

De datum van 1 mei nadert snel en de meivakantie breekt aan. Iddink is zich ervan bewust dat 1 mei heel snel komt en zal hier ook soepel mee omgaan. Iddink geeft aan rekening te houden met de vakanties. Mocht je bereid zijn in de schoolvakantie bereikbaar te zijn voor afstemming planning en te behalen deadline, kan je dat aangeven via de mail lml@iddink.nl met de bijbehorende contactgegevens. 

Vragen 

Mocht je vragen hebben over het leermiddelenproces dat hierboven niet is beantwoord of niet in de veelgestelde vragen van Iddink staat, dan kun je mailen naar lml@iddink.nl.  

Resetten van het wachtwoord 

In de veelgestelde vragen vind je meer informatie over het resetten van het wachtwoord. Evenals op sivon.nl. Bij de herstart van het leermiddelenproces ontvangt de leermiddelencoördinator een stappenplan voor het aanpassen van de gebruikersnaam en wachtwoord. Het advies van Iddink is deze eerst te wijzigen volgens stappenplan voordat de gebruiker aan de slag gaat.  

Update 

Zodra er nieuwe informatie is, mailen wij je daarover. Deze update mag worden gedeeld binnen de school.