terug

SIVON contracteert Magister en Somtoday voor inkoop Leerling­ad­ministratiesysteem

Voor de gezamenlijke inkoop van leerlingadministratiesystemen in het voortgezet onderwijs is de definitieve gunning verleend aan Magister en Somtoday. Schoolbesturen uit het voortgezet onderwijs kunnen via een minicompetitie, die samen met SIVON is opgesteld, kiezen voor het leerlingadministratiesysteem (LAS) van Magister of Somtoday. Dit doen ze op basis van wat het beste past bij de specifieke wensen van hun scholen. Magister en Somtoday tekenen een raamovereenkomst met SIVON voor twee jaar. In die periode kunnen schoolbesturen, met ondersteuning van SIVON, de minicompetitie uitvoeren. 

Een aantal schoolbesturen is inmiddels – samen met SIVON – een mini-competitie aan het voorbereiden. Er is ook beperkt ruimte voor nieuwe schoolbesturen om van deze regeling gebruik te maken. Geïnteresseerde schoolbesturen kunnen hiervoor mailen naar info@sivon.nl.  

Meedoen met de gezamenlijke inkoop van een LAS heeft voor scholen een aantal voordelen. Zo heeft SIVON de inhoudelijke expertise over het LAS maar ook de juridische expertise over de inkoop. We ondersteunen je bij de voorbereidingen van jouw minicompetitie en stellen samen met jou de eisen en wensen op die voor jouw schoolbestuur essentieel zijn. Is het contract getekend dan ondersteunt SIVON je tijdens de looptijd van het contract bij het contractmanagement.