terug

Geen toestemming ouders nodig voor gebruik Google Workspace for Education

Belangrijke update voor scholen, ouders en leveranciers 

Google heeft onlangs laten weten dat scholen aanpassingen moeten doorvoeren als zij gebruik maken van apps van derden. Hierdoor ontstond onduidelijkheid of scholen toestemming moeten vragen aan ouders van minderjarige leerlingen. SIVON en Google hebben vastgesteld dat het vragen van ouderlijke toestemming niet geldt voor Nederlandse onderwijsinstellingen.

Google en een aantal leveranciers hebben in online hulpartikelen aan scholen die apps van derden gebruiken laten weten dat zij vóór 23 oktober actie moeten ondernemen. In het artikel ‘Confirm your third-party app settings by October 23, 2023‘ schrijft Google dat scholen verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van ouderlijke toestemming voordat hun minderjarige leerlingen toegang krijgen tot apps van derden. Dit geldt dus niet voor Nederlandse onderwijsinstellingen, zo concluderen SIVON en Google. Het vragen van toestemming voldoet namelijk niet aan de wettelijke eisen voor het in vrijheid geven van toestemming. Omdat scholen zelf kiezen welk (digitaal) leermateriaal zij gebruiken (en daar geen toestemming voor nodig hebben), en leerlingen verplicht zijn om onderwijs te volgen (leerplicht), kunnen ouders namens hun kinderen niet in vrijheid toestemming geven of weigeren. Hier komt bij dat Nederlandse onderwijsinstellingen verwerkingsverantwoordelijken zijn en zelf besluiten of en welke persoonsgegevens van leerlingen gebruikt worden. En dus ook welke apps van derden er gebruikt worden.

Met Google is afgesproken dat de eis om ouders (van minderjarige leerlingen) toestemming te vragen, niet geldt voor Nederlandse onderwijsinstellingen. Scholen beslissen dus zelf of zij apps van derden toegang geven binnen Google Workspace for Education. Deze toestemming hoeft dus niet te worden ingevoerd in het administrator dashboard in Google Workspace for Education. 

Omdat de hulppagina’s over Google Workspace for Education voor de hele wereld beschikbaar zijn, is het niet mogelijk om specifiek voor de Nederlandse situatie deze pagina’s aan te passen. Met name voor scholen in de Verenigde Staten is het op basis van die wetgeving wel vereist om toestemming te vragen. Daarom is aanpassen van die informatie door Google complex. Google heeft onlangs de formulering ‘consent as required’ aangepast naar ‘consent if required’.

Met dit bericht wil SIVON scholen en leveranciers op de hoogte stellen dat er géén ouderlijke toestemming nodig is voor het gebruik van apps van derden, voor het installeren van Data Protection Mode in ChromeOS of gebruik van Google Workspace for Education.