terug

SIVON werkt aan privacyproof onderwijs

Vandaag, 28 januari 2022, is het de Europese Dag van de Privacy. Doel van deze dag is: Europese burgers beter informeren over hun rechten rondom het gebruik van persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties, zoals onderwijsinstellingen. Ook SIVON zet zich hiervoor in. “Ons onderwijs – zeker het onlineonderwijs – is sterk afhankelijk van ict en daarmee ook van IT-leveranciers. Het is dus heel belangrijk om de privacy en veiligheid goed op orde te hebben, vooral in het belang van leerlingen”, zegt Paul Zevenbergen, uitvoerend bestuurder bij SIVON. Een overzicht van wat SIVON hiervoor doet.

Kennisnet en SIVON hebben het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) voor het primair en voortgezet onderwijs opgericht. In dit netwerk staat kennisdeling over informatiebeveiliging en privacy centraal. Leden kunnen deelnemen aan bijeenkomsten over nieuwe IBP-ontwikkelingen, vragen stellen aan experts van Kennisnet en de sectorraden en ze hebben toegang tot gezamenlijk uitgevoerde DPIA’s en gezamenlijk getoetste verwerkersovereenkomsten. Ook lid worden van het Netwerk IPB? Vul het aanmeldformulier in op: kennisnet.nl.

Ondersteuning scholen

IBP is bij uitstek geschikt voor samenwerking. Schoolbesturen verschillen op dit gebied immers nauwelijks van elkaar. De privacy van leerlingen en medewerkers moet simpelweg geregeld zijn en de beveiliging moet op orde zijn. “Samen met Kennisnet ondersteunen we scholen bij IBP. Van het maken van privacyafspraken met leveranciers op basis van uitgevoerde DPIA’s tot het gezamenlijk inkopen van securityscans en verzekeringen”, legt Natasja Langerak, programmamanager SIVON uit.

In gesprek met Google over privacy

In 2021 bleek uit onderzoek dat het gebruik van Google Workspace for Education grote privacyrisico’s voor leerlingen en medewerkers met zich meebracht. De Autoriteit Persoonsgegevens besloot eind mei 2021 dat deze risico’s zo ernstig waren dat scholen geen gebruik meer mochten maken van Google Workspace for Education, tenzij SIVON en SURF nieuwe privacyafspraken met Google zouden maken. “En dat is gelukkig gelukt”, vertelt Job Vos, senior adviseur privacy SIVON. “Scholen moeten wel eerst een aantal handelingen uitvoeren, maar kunnen Google Workspace for Education daarna veilig blijven gebruiken. Daar zijn we heel blij mee.”

Meer informatie of lid worden?

Lees meer over onze diensten en het SIVON-lidmaatschap of neem contact op met onze relatiemanagers.