terug

Montessori Vereniging Haarlemmermeer: ‘SIVON zorgt voor de verbinding tussen onderwijs en technologie’

Egbert de Jong is algemeen directeur en bestuurder van Montessori Vereniging Haarlemmermeer; 2 Montessorischolen met ruim 500 leerlingen. Hij wil technologie meer onderdeel maken van het dagelijkse onderwijs. “Een grote uitdaging, maar door als klein bestuur aan te sluiten bij SIVON kun je toch over dit soort grotere vraagstukken meepraten.”

De Jong gaat over de algehele richting van de scholen en houdt het onderwijsconcept zo actueel mogelijk. “Technologie en onderwijs moeten we verbinden”, is zijn missie. Gevoed door een persoonlijke interesse voor technologische ontwikkelingen, kijkt hij dan ook graag hoe hij technologische vernieuwingen zoals digitaal samenwerkend leren, digitaal lesmateriaal en gepersonaliseerd leerstofaanbod kan integreren binnen zijn scholen. En hoe ze moeten omgaan met een ethisch vraagstuk als privacy bij informatietechnologie. “Ik kijk hier samen met de PO-Raad en Kennisnet naar, maar merk door onze aansluiting bij SIVON dat we er meer over weten en er dus beter over kunnen spreken. SIVON biedt zo houvast als kennispartner, dat helpt ons om de koers te bepalen.”

Egbert de Jong

Gezamenlijk thema’s aanpakken

De Jong ziet de noodzaak om met elkaar samen te werken op het gebied van informatietechnologie. Die overtuiging werd onlangs bevestigd toen SIVON en SURF een akkoord met Google sloten over de bescherming van persoonsgegevens in Google Workspace for Education. “In deze Google-casus zag ik wat SIVON kan doen. Ze maken een onderwerp begrijpelijk voor iedereen, nemen initiatief en pakken door.” Hierdoor besloot De Jong zich aan te sluiten bij SIVON. “Dit soort vraagstukken zijn te groot om in je eentje op te pakken. Je kunt je erover uitspreken, maar door je te verenigen heb je inspraak en maak je jezelf als schoolbestuur groter.”


‘De noodzaak om samen te werken op het gebied van informatietechnologie is hoog.’

Een blik op de toekomst

Momenteel bepaalt De Jong samen met zijn bestuur de strategische koers en de technologie waar ze op gaan inzetten. “Het gaat tenslotte niet alleen om de situatie van nu, maar ook om wat je gaat zijn in de toekomst.” De Jong is benieuwd naar de vervolgstappen rondom gebruiksvriendelijkheid en doorontwikkeling van technologie en privacy. Welke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld geschikt voor het onderwijs; smartwatches, VR-brillen, andere wearables? “Als je dat beeld helder hebt, ga je ook andere keuze maken rondom technologie en techniek. Juist dat vind ik zo mooi aan SIVON: ze bepreken thema’s die je als klein schoolbestuur anders niet zo snel zou bespreken. Ik raad andere scholen dan ook zeker aan om lid te worden.”

Samen sterker met SIVON

Bent u SIVON-lid en wilt u net als Montessori Vereniging Haarlemmermeer lid worden van SIVON? Neem dan contact op met een van onze relatiemanagers voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Of lees meer over het SIVON-lidmaatschap en word nu lid.