terug

Nieuwe leden SIVON

SIVON heeft in het eerste kwartaal van 2024 tenminste 11 nieuwe schoolbesturen als lid mogen verwelkomen. De 11 nieuwe schoolbesturen vertegenwoordigen voor het primair onderwijs 23.508 leerlingen en voor het voortgezet onderwijs 5.984 leerlingen. Een speciaal en warm welkom aan ons nieuwe overzeese lid: schoolbestuur Stichting Scholengemeenschap Bonaire.  

Wij zijn blij dat wij ons ook voor deze leerlingen mogen inzetten!