terug

AP:  belangrijk dat scholen lid worden van SIVON

In een vandaag uitgekomen sectorbeeld roept de Autoriteit Persoonsgegevens scholen (AP) op om lid te worden van SIVON. De AP geeft aan dat zij het van belang vinden dat onderwijsinstellingen zich aansluiten bij en participeren in de verschillende initiatieven die de bescherming van persoonsgegevens in de onderwijssector verbeteren, en voor het funderend onderwijs specifiek dat scholen zijn aangesloten bij SIVON. Dit is belangrijk om eisen te stellen aan techbedrijven en voor de digitale veiligheid van alle leerlingen. 

Macht techbedrijven

Veel essentiële zaken in het gedigitaliseerde onderwijs, zoals officepakketten, leerlingvolgsystemen en digitale leermiddelen, worden geleverd door grote (inter)nationale leveranciers. Door hun dominante positie kunnen die een zekere macht uitoefenen op de markt. Deze macht van leveranciers, hun gebrek aan transparantie en het gebrek aan kennis bij onderwijsinstellingen maken het lastig om de juiste waarborgen voor gegevensbescherming te bepalen en indien nodig af te dwingen bij de leveranciers. Toch is er volgens de sector de laatste jaren (langzaam) een beweging te zien om AVG-randvoorwaarden en eisen te stellen richting grote leveranciers, door toegenomen samenwerking bij de aanbesteding/inkoop en het stellen van gezamenlijke eisen aan leveranciers. 

“Door ondersteuning, regie en coördinatie richting leveranciers te beleggen bij een samenwerkingsorganisatie (SURF, SIVON), zoals hierboven geschetst, kan de gehele sector hiervan profiteren”, aldus de AP. 

DPIA’s

De AP heeft in mei 2021 de ministers van OCW geadviseerd een coördinerende rol te nemen in de aanpak van gegevensbescherming binnen het onderwijs en data protection impact assessments (DPIA’s) uit te (laten) voeren op veelgebruikte digitale middelen in het onderwijs. Voor het funderend onderwijs is SIVON de partij die – in het kader van het programma Digitaal Veilig Onderwijs – DPIA’s uitvoert op veelgebruikte softwareapplicaties. Daarom is het belangrijk dat alle scholen zich aansluiten bij SIVON. 

In het ‘sectorbeeld onderwijs’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) analyseert de AP de belangrijkste trends en ontwikkelingen op privacygebied in het onderwijs. Uit dit sectorbeeld komt naar voren dat maatschappelijke uitdagingen ook privacyuitdagingen geven voor de onderwijssector, dat algoritmes & artificiële intelligentie (AI) nu vragen om nader beleid en een gesprek over de wenselijkheid ervan, dat er weinig grip is op software binnen onderwijsinstellingen en dat er nog veel onduidelijkheid is over het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Positief is dat de sector zich de afgelopen jaren sterk heeft ingezet om de privacycompliance te verhogen met zelfregulering en dat er steeds meer samenwerking is. Over het algemeen is de onderwijssector dan ook van goede wil om te voldoen aan de privacywetgeving. Dat neemt echter niet weg dat er nog steeds verbeteringen nodig zijn om de basis op orde te krijgen. 

Het hele rapport lees je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.