terug

Deep Dive Workshops helpen scholen met vernieuwde Normenkader IBP FO

Na de zomer starten we met een vervolg op Deep Dive 1.0. Tijdens fysieke Deep Dive Workshops gaan we met ongeveer tien schoolbesturen tegelijk de diepte in van het vernieuwde Normenkader IBP FO. Onze ervaren auditors, Privacy Adviseur en CISO behandelen 25 tot 30 van de 69 IB normen en 5 tot 10 van de P normen zodat deelnemers hierna zelf verder kunnen.

Na deze workshop hebben de schoolbesturen voldoende handvatten en nazorg om verder te kunnen gaan met het Normenkader IBP FO. Daarnaast leer je ook andere besturen kennen met wie je ervaringen en kennis kunt uitwisselen.

Deep Dive 1.0. gaf al zoveel nuttige tips

De Rank in Helmond, een basisschool met 360 leerlingen en 38 medewerkers, was deelnemer van Deep Dive 1.0 en directeur bestuurder Manny Liebregt had daar veel aan: “We kregen als tip om in beeld te brengen hoe onze IT-omgeving eruitziet, of deze past bij onze doelstellingen en /of deze veilig genoeg is. Een andere aanbeveling was om de rollen en bevoegdheden voor onze belangrijkste applicaties of it-omgevingen, zoals Parnassys, in kaart te brengen. Ook kregen we het advies om afspraken te maken over hoe we omgaan met data, bijvoorbeeld in mails die we versturen of bestanden die we bewaren. Allemaal nuttige aanbevelingen, waar we de komende tijd mee aan de slag gaan.”

Maar met Workshops nog groter bereik

Door de nieuwe opzet waarbij auditors, Privacy Adviseur en CISO elkaar fysiek ontmoeten met meerdere schoolbesturen tegelijk en de vernieuwde normen behandelen, hopen we een nog groter bereik en meerwaarde te creëren. Wil je meer informatie of ook meedoen? Lees verder op onze Deep Dive pagina en schrijf je in! Bij voldoende aanmelding worden de workshops regionaal en/of per schooltype georganiseerd.