terug

SIVON onderzoekt duurzaamheid leermiddelen  

Al jaren zie je op politiek en maatschappelijk vlak veel aandacht voor duurzaamheid. Consumenten stellen eisen aan producten en diensten, bedrijven aan hun partners en toeleveranciers en de hoeveelheid duurzaamheidsinitiatieven groeit met de dag. Ook in het onderwijs – zowel binnen de bedrijfsvoering als in de klas – is steeds meer aandacht voor duurzaamheid. 

Sinds de invoering van het LiFo-model in 2019 – een mix van folio en digitaal materiaal – zijn er steeds vaker vragen over de duurzaamheid van leermiddelen in het vo. Docenten en ouders stellen vragen bij het jaarlijks aanschaffen van leerwerkboeken en de media pikt deze signalen op en bericht er regelmatig over. Onlangs heeft demissionair Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dijkgraaf in een kamerbrief aangegeven dat hij wil weten hoe de leermiddelenmarkt duurzamer kan worden vormgegeven.  

Hoewel het besef voor duurzaamheid groeit onder scholen, vertaalt zich dit nog lang niet altijd terug in de keuze voor leermiddelen en de eisen binnen inkooptrajecten. Eén van de oorzaken is de breedte van het onderwerp: welke aspecten van het duurzaamheidsvraagstuk hebben we het precies over en hoe zwaar wegen die ten opzichte van elkaar?  

SIVON heeft dit onderwerp al langer op de agenda staan; de recente geluiden uit het onderwijs, de media en politiek zijn een extra aanleiding om eerder dan voorzien een onderzoek uit te voeren. Doel is dat scholen uit het primair en voortgezet onderwijs uiteindelijk handvatten krijgen om slimmere keuzes voor leermiddelen te maken en de juiste vragen rondom duurzaamheid kunnen stellen aan leveranciers en met hen afspraken kunnen maken. Daarnaast willen we bijdragen aan de bewustwording rondom duurzaamheid van leermiddelen en de leermiddelenketen.  

Adviesbureau Bureau 2030 gaat in opdracht van SIVON het onderzoek uitvoeren. We verwachten eind 2023 de resultaten te kunnen delen. Tijdens het onderzoek willen we ook het onderwijs betrekken, waarschijnlijk in de vorm van een klankbordgroep. Wil je meepraten over dit onderwerp, meld je dan aan via leermiddelen@sivon.nl. Voor deze klankbordgroep zijn we op zoek naar medewerkers die op een school werken en mandaat hebben namens hun school/schoolbestuur.