terug

SIVON helpt scholen bij praktische zaken naar aanleiding van cyberaanval Iddink Learning Materials 

Op vrijdag 12 april heeft Iddink bij SIVON gemeld dat zij is geraakt door een cyberaanval waarbij de data in de systemen is versleuteld met ransomware (gijzelsoftware). Door de aanval had Iddink op dat moment geen toegang meer tot de systemen van Iddink Learning Materials. En de scholen dus ook niet. In dit bericht op een rij wat SIVON heeft gedaan.

Op vrijdagavond 12 april heeft Iddink haar klanten op de hoogte gebracht en kort daarna heeft SIVON haar leden in het voortgezet onderwijs en de schoolbesturen die eerder mee hebben gedaan aan een aanbesteding leermiddelen via SIVON geïnformeerd. Het Netwerk IBP en de deelnemers aan CERT-light zijn via het CERT op de hoogte gesteld. De VO-raad heeft het bericht ook verspreid. Hierdoor hebben we meer schoolbesturen kunnen bereiken. Ook legden we contact met belangrijke leveranciers van scholen, zoals bedrijven die scholen helpen met de invulling van de FG-rol en privacy-advies. Zo zorgden we er gezamenlijk voor dat zoveel mogelijk scholen op de hoogte waren. 

Wat hebben we gedaan voor vo-besturen: praktische ondersteuning en herstart leermiddelenproces  

  • We hielpen schoolbesturen met een overzicht van de stappen die ze moesten nemen en FG’ers met praktische hulpmiddelen. Zoals het melden van het incident bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor maakten we een deels vooringevulde melding.  
  • We hebben een voorbeeldbrief gemaakt, die scholen naar ouders en leerlingen konden sturen.  
  • Op maandag 15 april hebben we in samenwerking met Iddink een webinar gehouden. Iddink heeft daar toegelicht wat er is gebeurd en wat zij op dat moment wisten en konden delen. Er was ruimte om de vragen van scholen te beantwoorden.  
  • Ook hebben we in de eerste weken een aantal updates verstuurd om scholen op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. 
  • Als gevolg van de cyberaanval kon ook het reguliere leermiddelenproces niet doorgaan. We hebben met Iddink gesproken over de herstart van het leermiddelenproces. Voor een soepel leverproces bij de start van het schooljaar, is het tijdig kunnen inleveren van de leermiddelenlijst een belangrijke stap. Gelukkig bleek het mogelijk om het proces weer te starten, zodat alternatieve oplossingen niet nodig waren. Samen met Iddink hebben we vervolgens ook voor dit proces webinars gehouden voor scholen. Het eerste webinar was vooral informatief, bij het tweede webinar werd voornamelijk praktische informatie gedeeld zodat het leermiddelenproces weer op gang kon komen. 

Bekijk alle updates, die zijn verstuurd.

Rol SIVON 

SIVON was en is continu in contact met Iddink en schoolbesturen. Dit doen we om de belangen van scholen te behartigen en om scholen praktisch te helpen met informatie en hulpmiddelen. 

Samenwerking CERT en SIVON 

Nadat de melding bij SIVON terecht kwam, heeft SIVON het CERT-light ingeschakeld. CERT-light staat voor Computer Emergency Response Team. Het CERT – een samenwerking tussen Kennisnet en SIVON – is een gespecialiseerd team van ict-professionals, dat in staat is snel te adviseren in het geval van een cybersecurity incident. Mede door de expertise van het CERT kon SIVON haar leden snel en adequaat informeren en van adviezen voorzien. 

Het CERT zet zich in voor de continuïteit van het onderwijs. Het CERT ondersteunt de deelnemers bij de respons op en het herstel na cybersecurityincidenten.