terug

Aanbesteding nieuwe raamovereenkomst LAS vo

SIVON wil weer een raamovereenkomst gaan sluiten met leveranciers die aan de minimale vereisten van een Leerlingadministratiesysteem (LAS) voldoen. Hiervoor zijn we op zoek naar schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, die in de komende jaren hun LAS willen aanbesteden met SIVON. Het doel is om  een raamovereenkomst met een aantal LAS-leveranciers te sluiten, op basis waarvan schoolbesturen eenvoudiger zelf een LAS kunnen selecteren.  

Voor wie 

Steeds meer schoolbesturen krijgen te maken met de aanbesteding van het LAS. Veelal omdat hun lopende contract nooit is aanbesteed. Het is voor schoolbesturen een hele opgave om zelf een Europese aanbesteding te doen. SIVON helpt schoolbesturen die tussen nu en ca. 3 jaar voor deze uitdaging staan. 

Aanpak 

SIVON wil graag weer een raamovereenkomst sluiten met leveranciers die aan de minimale vereisten voor een LAS kunnen voldoen. Wat deze vereisten zijn, bepalen we graag in overleg met de deelnemende schoolbesturen. SIVON doorloopt vervolgens een Europese aanbesteding  om leveranciers te contracteren. Daarna kunnen schoolbesturen individueel een nadere offerte aanvraag doen. Deze kan zich toespitsen op de specifieke wensen van het bestuur, omdat de gecontracteerde leveranciers al hebben aangetoond aan de minimale eisen te voldoen. 

Denk mee 

Is jouw schoolbestuur van plan om de komende jaren het LAS aan te besteden? Denk dan met ons mee over de nieuwe raamovereenkomst. Expertise uit de praktijk is onmisbaar voor een actuele en toekomstbestendige uitvraag.  

Meld je aan via las@sivon.nl. Vanaf september 2024 vinden de eerste overleggen plaats. 

De huidige raamovereenkomst die SIVON met Topicus en Iddink heeft gesloten, loopt tot maart 2025. Er is nog ruimte voor een klein aantal schoolbesturen om onder deze overeenkomst een LAS aan te besteden. Als je hierin interesse hebt, stuur dan een mail naar las@sivon.nl.