terug

Help ons bij toetsen verwerkers­overeenkomsten

Elk schoolbestuur is verantwoordelijk om – wanneer zij een overeenkomst aangaat met een leverancier voor een product of dienst waarbij persoonsgegevens worden verwerkt – een verwerkersovereenkomst af te sluiten en deze te controleren op juistheid en volledigheid. De leverancier moet per schoolbestuur reageren op de eventuele feedback van het schoolbestuur. Om schoolbesturen èn leveranciers te ontlasten, pakt SIVON dit landelijk op. De verantwoordelijkheid voor het controleren en het juist afsluiten van een verwerkersovereenkomst blijft wel bij het schoolbestuur liggen.

De toetsing vindt op twee niveaus plaats:

  • Theoretisch: op verschillen ten opzichte van het Privacyconvenant Onderwijs Model 4.0 (voor deelnemers en medestanders) en de AVG (voor leveranciers die niet aangesloten zijn bij het convenant). 
  • Praktisch: op verschillen tussen theorie en praktijk. Bijvoorbeeld: klopt de opsomming van de persoonsgegevens in de verwerkingsovereenkomst wel met de persoonsgegevens in de applicatie?

Input van onderwijsinstellingen gewenst

Op deze pagina staan – onder het kopje Oproep – de leveranciers en hun producten/diensten waarbij de input van onderwijsinstellingen gewenst is voor de praktische toets. Die input kun je heel makkelijk geven via het bijgevoegde formulier waarin activerende vragen staan. Input geven kan op ieder moment, maar liefst zo snel mogelijk zodat we zoveel mogelijk volledige toetsrapporten kunnen publiceren. Is je als functionaris gegevensbescherming of privacy officer iets opgevallen in de verwerkersovereenkomst en matcht dat niet met de praktijk of komt het niet overeen met wat is afgesproken in de hoofdovereenkomst of service level agreement? Vul dan het formulier in. Zo help je ons, de leverancier en het onderwijs.