terug

Publicatie Toekomst distributie van leermiddelen vo

De leermiddelenmarkt en -keten is complex en flink in beweging. Dit heeft tot gevolg dat de stabiliteit en leverbetrouwbaarheid onder druk staat, op korte en lange termijn. Om dit voor te zijn, heeft SIVON het initiatief genomen om scenario’s uit te werken voor de toekomst van distributie en dienstverlening van leermiddelen in het voortgezet onderwijs. Als start hebben we samen met leveranciers en schoolbesturen een analyse gemaakt van randvoorwaarden, trends, knelpunten en oplossingsrichtingen.  

Wil je hier meer over weten download dan het rapport met randvoorwaarden, trends, knelpunten en oplossingsrichtingen. Als achtergrondinformatie is op de website van Kennisnet een interessant artikel over de ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt verschenen.  

Daarnaast is er op 15 juni een webinar. Je krijgt dan een toelichting op de ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt en een toelichting op de toekomst distributie. De webinar is voor bestuurders en medewerkers van scholen in het voortgezet onderwijs.