terug

Webinar toekomst van distributie en dienstverlening leermiddelen in het vo

  • Online via Microsoft Teams
  • 15.00 – 16.00 uur

De leermiddelenmarkt en -keten is complex en flink in beweging. Dit heeft tot gevolg dat de stabiliteit en leverbetrouwbaarheid onder druk staat, op korte en lange termijn. Om dit voor te zijn, heeft SIVON het initiatief genomen om scenario’s uit te werken voor de toekomst van distributie en dienstverlening van leermiddelen in het voortgezet onderwijs. Als start hebben we samen met leveranciers en schoolbesturen een analyse gemaakt van randvoorwaarden, trends, knelpunten en oplossingsrichtingen. Deze scenario’s worden nu verder uitgewerkt en vormen de input voor toekomstige aanbestedingen.  

Hoewel je de toekomst nooit kan voorspellen en vastpakken, kan je wel op een strategische manier vooruitkijken. Daarmee bereiden we ons beter voor op een onzekere toekomst in deze dynamische markt.  

In dit webinar lichten we de verschillende scenario’s toe. Je krijgt een toelichting op de ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt en een toelichting op de toekomst distributie.

Voor wie?

Bestuurders, schoolleiders, leermiddelencoördinatoren en beleidsmedewerkers uit het voortgezet onderwijs.

Aanmelden

Meld je aan via onderstaand aanmeldformulier.