terug

De Rijdende School: ‘Samen maken we SIVON tot een speler van belang’

De Rijdende School zorgt dat kinderen van kermisexploitanten en circusmedewerkers goed onderwijs krijgen. En dat gaat nét even anders dan op een reguliere basisschool, met rijdende klaslokalen en onderwijs op afstand. “Je zou misschien denken dat we daardoor niet passen binnen SIVON”, zegt directeur-bestuurder Nora Booij. “Dat dachten we zelf lange tijd ook. Totdat we na een goed gesprek met SIVON beseften dat ze ons op bepaalde gebieden juist goed kunnen ondersteunen.”

“Voor wie ons nog niet zo goed kent: de Rijdende School werkt met zo’n 20 uitschuifbare opleggers, mini-vrachtwagens en lesbusjes die zijn omgebouwd tot mobiele school. Daarmee staan we op locatie bij circussen en op kermissen om de kinderen van de exploitanten les te geven. In totaal hebben we zo’n 220 leerlingen. Onze leraren wonen door het hele land en worden waar mogelijk ingepland op locaties bij hen in de buurt. Buiten het kermis- en circusseizoen gaan onze leerlingen naar reguliere basisscholen.”

Enorm beroep op ict

“Onze organisatie doet een enorm beroep op ict. Dat begint al met de gegevens van onze leerlingen, die we uitwisselen met hun reguliere school. Daarnaast krijgen we inzage in de gegevens van hun ouders. Wat is hun route? Op welke plaatsen werken ze en voor hoe lang? Dat is natuurlijk bedrijfsgevoelige informatie. Daarom hadden wij al een eigen functionaris gegevensbescherming voordat die verplicht was. Bij ons was dit vraagstuk veel groter en urgenter.”

‘Onze ict-uitdagingen lijken op die van andere scholen’

“Verder zetten we ict in voor het plannen van de lessen en de leslocaties. Onze planner gebruikt hiervoor onze in eigen beheer gebouwde software. Daarin brengen we leerlingen, leraren, de rijdende scholen en de lesstof op de juiste locaties bij elkaar. Daarnaast plannen we de chauffeurs in die de scholen neerzetten en installeren. Deze systemen zijn weliswaar specifiek voor onze situatie, maar toch lijken onze uitdagingen op het gebied van ict wel op die van andere scholen. Daarom zoeken we graag afstemming binnen SIVON. Als kleine afnemer betalen we zonder uitleg en onderhandelen al gauw de hoofdprijs voor bijvoorbeeld licenties.”

Veel methodes en onderwijssoftware op de plank

“Een andere uitdaging is het grote aantal methodes. Wij gaan in onze lessen verder waar de kinderen op hun reguliere basisschool zijn gebleven. Dat betekent dat wij veel methodes en de bijbehorende software op de plank moeten hebben liggen.

“Het is bovendien een uitdaging voor onze leraren: zij moeten de meest gangbare methodes voor vakken als taal en rekenen allemaal beheersen. Het is voor ons handig om metadata over de methodes te krijgen, zodat we de leerlijnen en oefeningen in onze klassen beter op elkaar kunnen afstemmen. In SIVON-verband kunnen we ons hopelijk hard maken richting uitgeverijen om hier betere afspraken over te maken.”

‘Samen bereiken we meer dan ieder voor zich’

“We willen binnen SIVON graag kennis uitwisselen, inspiratie opdoen en ons netwerk uitbreiden. Bijvoorbeeld met scholen die net als wij afwijken van de standaard, zoals het speciaal onderwijs. Zij hebben soortgelijke behoeftes. SIVON kan ons bij elkaar brengen, zodat we samen oplossingen kunnen vinden. Dat we daarbij zelf het laatste stapje moeten zetten om zaken specifiek voor onze school te maken, is niet erg. Dat zijn we gewend.”

Is het lidmaatschap van SIVON een aanrader? “We zijn zelf pas onlangs lid geworden, maar onze eerste ervaringen zijn zeker positief. Dus ja, ik zou anderen wel aanraden om lid te worden. Ik vind het daarbij vooral belangrijk dat we samen meer kunnen bereiken dan ieder voor zich. Als alle onderwijsorganisaties lid worden van SIVON, dan vormen we samen een speler van belang waar je niet omheen kunt.”

Word ook lid van SIVON

Wilt u, net als de Rijdende School, lid worden van SIVON? Lees dan meer over het SIVON-lidmaatschap of meld u aan en word nu lid.

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat SIVON voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze relatiemanagers.