terug

Scholen én leveranciers ontzorgt door Dienst Verwerkersovereenkomsten

Vanaf deze zomer kunnen scholen kosteloos gebruikmaken van de Dienst Verwerkersovereenkomsten (DV) van Kennisnet. DV is een beveiligde omgeving voor schoolbesturen waar leveranciers en schoolbesturen verwerkersovereenkomsten met elkaar afsluiten en beheren.

Als schoolbestuur ben je verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken met leveranciers over het verwerken van persoonsgegevens. Dat doe je door het toetsen en ondertekenen van een verwerkersovereenkomst. De Dienst Verwerkersovereenkomsten maakt het makkelijker om aan deze AVG-verplichting te voldoen. Je krijgt de verwerkersovereenkomst aangeboden in één vast format en alle gegevens zijn al voor je ingevuld. Beoordelen en ondertekenen verloopt daarna via een vast proces. Je hebt hierdoor als schoolbestuur altijd in beeld met welke leveranciers je via deze dienst een verwerkersovereenkomst hebt gesloten. En welke je nog moet ondertekenen. Nieuwsgierig?

Ruim 600 besturen gingen je voor

De dienst is op verzoek van de PO-Raad en VO-raad door Kennisnet ontwikkeld en in mei gelanceerd. Uit eerder onderzoek van de sectorraden en Kennisnet onder schoolbesturen bleek dat het proces rond het sluiten van verwerkersovereenkomsten veel gedoe geeft en tijd kost. Ook komt een verwerkersovereenkomst niet altijd bij de juiste, tekenbevoegde persoon terecht. De Dienst Verwerkersovereenkomsten biedt hiervoor de oplossing. Inmiddels maken al meer dan 600 schoolbesturen in het PO en VO gebruik van de dienst. En ruim 100 leveranciers zijn aangemeld. Hoe meer besturen en leveranciers meedoen hoe makkelijker het sluiten van verwerkersovereenkomsten wordt.

Onderdeel van programma DVO

Om digitaal veilig onderwijs te kunnen bieden, zijn doordachte gegevensverwerking én goede gegevensbeveiliging van groot belang. Met het programma Digitaal Veilig Onderwijs bundelen het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en VO-raad hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken. Het programma biedt schoolbesturen heldere leidraden en een concreet ondersteuningsaanbod. Zo kunnen zij voldoen aan hun verantwoordelijkheid om een digitaal veilige organisatie te realiseren. Stap voor stap, Bit by Bit.