terug

SIVON schrijft handreiking voor verduurzamen leermiddelenketen

In het najaar van 2023 voerde SIVON met Bureau 2030 een onderzoek uit naar duurzaamheid in de leermiddelenketen. Tijdens dit onderzoek spraken we met verschillende schoolbesturen en leveranciers en hebben we deskresearch uitgevoerd. Het is goed om te zien dat de leveranciers zich ook willen inzetten voor de verduurzaming van hun producten en diensten. Op basis van het onderzoek schreven we de handreiking ‘Duurzaamheid in de leermiddelenketen voor het po en vo’.  

Zijn LiFo-methodes duurzamer dan de traditionele leerboeken? Deze vraag komt regelmatig terug op scholen, bij ouders en in de media, maar kunnen we helaas niet zo makkelijk beantwoorden. De complexiteit van de leermiddelenketen, de verschillende productiewijzen en vele verschijningsvormen van papieren en digitale leermiddelen maken het lastig om deze met elkaar te vergelijken. Daarnaast speelt de manier waarop de leermiddelen op school worden gebruikt ook een essentiële rol. Wel kunnen we via deze handreiking  scholen en leveranciers helpen hoe zij invloed kunnen uitoefenen op de duurzaamheid van leermiddelen. Uiteraard gebruikt SIVON deze handreiking zelf ook in de gesprekken met leveranciers en in de aanbestedingsprocedures.  

Deze handreiking biedt inzicht in de milieueffecten van leermiddelen, bevat praktische richtlijnen en geeft concrete tips voor het maken van duurzame keuzes.​ Met deze handreiking wil SIVON schoolbesturen, leraren en andere belanghebbenden ondersteunen bij het nemen van duurzame beslissingen. Ook wil SIVON het gebruik van leermiddelen met een zo laag mogelijke impact op het milieu en de wereld aanmoedigen.​ 

De handreiking ‘Duurzaamheid in de leermiddelenketen voor het po en vo’ kun je hier downloaden.