terug

Adenium sluit aan wegens collectieve belangenbehartiging en kennisdeling 

‘Samen kunnen we een vuist maken’ 

Iets waar we bijzonder trots op zijn, is onze groei in het aantal schoolbesturen die zich bij ons aansluit. Zo besloot de holding Adenium onlangs lid te worden namens haar 31 scholen. “Zodat we helpen een sterk front te vormen op het gebied van belangenbehartiging. Maar ook omdat we grote meerwaarde zien in SIVON als kennispartij. Als bestuur kun je vandaag de dag simpelweg niet alle kennis in huis hebben.”   

We hebben weer versterking gekregen. Zo hebben we onlangs de schoolbesturen van PCBO Smallingerland en OPO Furore namens de holding Adenium als nieuw lid mogen verwelkomen. En dat is goed nieuws, want hoe meer leden, hoe meer slagkracht voor de bijna 1,7 miljoen leerlingen die wij inmiddels vertegenwoordigen. Toch begon Anne Jan Bruinsma van Adenium het gesprek met SIVON met een interesse in aanbestedingen. Maar gaandeweg zag hij de andere toegevoegde waardes van een collectief. “Uiteindelijk zijn we lid geworden vanwege het vormen van het sterke front op het gebied van belangenbehartiging. Hierdoor kun je samen een gezonde markt creëren.” 

Daarnaast geeft Bruinsma aan dat hij een grote meerwaarde ziet in ‘SIVON als kennispartij’. “Je kunt vandaag de dag als bestuur simpelweg niet alle kennis in huis hebben. SIVON heeft die kennis in veel gevallen wel.” Hij verwacht dan ook dat het lidmaatschap van SIVON vooral een stuk werkbesparing oplevert doordat belangrijke kennis snel via SIVON op te halen is. Ieder bestuur moet zelf zijn afweging kunnen maken om wel of niet lid te worden, maar ik denk dat je als bestuur vooruit moet kijken. SIVON is niet alleen een partij voor bijvoorbeeld de inkoop van devices, maar doet nog zoveel meer. Voor ons lid maar ook voor ons als onderwijssector in zijn geheel.”