terug

SIVON ledendag

Op vrijdag 24 november ontmoeten we elkaar tijdens de SIVON-ledendag bij LE:EN in Utrecht. Aansluitend aan de ledendag is de ledenraad. Je bent als schoolbestuurder van harte welkom om aan beide evenementen deel te nemen. 
Parallel aan de ledendag en in hetzelfde gebouw, vindt de 1e landelijke Netwerk Inkoopdag plaats.

Naast ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van ideeën, focust het programma zich dit jaar op drie prangende onderwerpen: platformisering, duurzaamheid en het normenkader. 

Samen met dr. Bart Karstens, senior onderzoeker digitale samenleving bij het Rathenau Instituut, duiken we in de groeiende invloed van platforms in het onderwijs en de toenemende afhankelijkheid die daarmee gaat gepaard. 

In een interactieve sessie met Bureau 2030 kun je met collega’s in gesprek over wat duurzaamheid betekent voor jouw schoolbestuur en onderwijsvisie. Hoe stel je een duurzaamheidsbeleid op? Hoe neem je personeel, kinderen en ouders hierin mee? Dit thema sluit goed aan op het thema circulair inkopen van de Netwerk Inkoopdag waarover we je in deze ledenbrief ook informeren.

Normenkader

Ook het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy Funderend onderwijs verdient aandacht. Met elkaar gaan we kijken hoe je het normenkader in kunt zetten om jouw onderwijs digitaal veiliger en toekomstbestendig te maken én wat daarbij logische eerste stappen zijn. 

Neem een introducé mee

Ken jij een collega-schoolbestuurder die nog geen lid is van SIVON, maar voor wie deze ledendag ook interessant is? Nodig hem/haar vooral uit. 

Meld je aan voor de ledendag