terug

Ledendag SIVON

  • Datum: 24 november 2023
  • Tijd: 9.30 (inloop) tot 14.30 uur
  • Locatie: LE:EN, Heuveloord 140, Utrecht

Op vrijdag 24 november ontmoeten we elkaar tijdens de SIVON-ledendag bij LE:EN in Utrecht. Aansluitend aan de ledendag is de ledenraad. Je bent als schoolbestuurder van harte welkom om aan beide evenementen deel te nemen. 
Parallel aan de ledendag en in hetzelfde gebouw, vindt de 1e landelijke Netwerk Inkoopdag plaats. Aanmelden voor deze netwerkdag kan via deze link. Nog geen lid van het netwerk, registreer je dan eerst via de link.

Voor wie? 

Bestuurders en andere medewerkers van schoolbesturen voor wie de inhoud van het programma interessant is. Medewerkers van schoolbesturen die geen lid zijn, zijn ook van harte welkom. 

Over het programma 

Naast ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van ideeën, focust het programma zich dit jaar op drie prangende onderwerpen: platformisering, duurzaamheid en het normenkader. 

Platformisering 

Samen met Bart Karstens willen we in gesprek gaan over de groeiende invloed van platforms in het onderwijs en de toenemende afhankelijkheid die we daarmee krijgen. Hoe kunnen we als besturen, op basis van publieke waarden, grip krijgen op onze dienstverlening. Hoe gaan we om met de groeiende rol van uitgevers en big tech in ons digitale onderwijs? En welke invloed hebben ze met hun platforms? Zijn ze alleen poortwachters of beïnvloeden ze met algoritmes en AI ook de inhoud van het leerproces?  

Bart Karstens is senior onderzoeker digitale samenleving bij het Rathenau Instituut. Hij houdt zich binnen dit thema bezig met verschillende onderwerpen waaronder digitalisering in het onderwijs, digitaal opgroeien, uitlegbaarheid van algoritmen, ‘smart cities’ en kwantumtechnologie. Hij is hoofdauteur van het rapport Naar Hoogwaardig Digitaal Onderwijs (2022) en was in 2022 in detachering verbonden aan het ministerie van OCW als senior beleidsadviseur digitalisering. 

Strategisch duurzaamheidsbeleid op school  

Duurzaamheid kent vele aspecten zoals energie en gebouwen, schoolboeken, IT, waterbergend schoolplein, bewustwording en nog veel meer. Om hier grip op te krijgen kan het handig zijn om duurzaamheid in je beleid op te nemen. In deze workshop geven we tips en suggesties hoe je een duurzaamheidsbeleid kan opstellen, waar je allemaal rekening mee kan houden en hoe je docenten, leerlingen en ouders hierin meeneemt. Dit thema sluit goed aan op het thema circulair inkopen van de netwerkdag inkoop. 

Normenkader 

Ook het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy Funderend onderwijs verdient aandacht. Met elkaar gaan we kijken hoe je het normenkader in kunt zetten om jouw onderwijs digitaal veiliger en toekomstbestendig kan maken én wat daarbij logische eerste stappen zijn. 

Neem een introducé mee! 

Ken jij een collega-schoolbestuurder die nog geen lid is van SIVON, maar voor wie deze ledendag ook interessant is? Nodig hem/haar vooral uit.  

Aanmelden