terug

Webinar DPIA op AFAS

  • Datum: 6 november 2023
  • Tijd: 15.00 – 16.00 uur
  • Locatie: online

Scholen zijn volgens de wet verplicht om hun informatiebeveiliging en privacy (IBP) op orde te hebben. Zij moeten kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen ze hebben genomen om de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers te beschermen. Onderdeel van deze maatregelen is een DPIA. Onlangs heeft SIVON een centrale DPIA op AFAS afgerond. Voor wat betreft het gebruik van AFAS HRM en Payroll is tijdens dit traject gebleken dat er op het gebied van informatiebeveiliging een solide basis ligt. Er wordt voldaan aan de in redelijkheid te stellen technische en organisatorische maatregelen voor een veilige verwerking. Er is echter een aantal privacyrisico’s aan de oppervlakte gekomen die door het nemen van de juiste maatregelen kunnen worden gemitigeerd. Meer weten over de belangrijkste conclusies? En wat AFAS moet doen om tot verbeteringen te komen? En wat je als schoolbestuur kunt doen? Neem dan deel aan het webinar van 6 november. 

Aanmelden