terug

Gezocht: po-bestuurders voor bestuurlijk overleg ParnasSys

Regelmatig spreekt een representatieve groep po-bestuurders met het management van Topicus, de leverancier van ParnasSys. Doel hiervan is om vanuit het onderwijs richting te geven aan de ontwikkeling van ParnasSys (zowel functioneel als het prijs-product model). SIVON ondersteunt dit overleg, in het kader van belangenbehartiging. Het overleg zoekt versterking met twee bestuurders uit het reguliere primaire onderwijs. Als je interesse hebt, stuur dan een mail naar info@sivon.nl

ParnasSys is een leerlingadministratiesysteem (LAS) en leerlingvolgsysteem (LVS) voor basisscholen. Het kent aanvullende modules voor onder meer oudercommunicatie en schoolkwaliteit. ParnasSys is een product van leverancier Topicus, dat wordt gebruikt door zo’n 70% van de scholen in het primair onderwijs.

Een bestuurlijk overleg

Sinds een aantal jaren is er een regelmatig overleg (ca. vier maal per jaar) tussen het management van Topicus en een groep bestuurders uit het primair onderwijs. Het overleg is ontstaan vanuit het gespecialiseerd onderwijs, dat een aantal functionele wensen had voor het leerlingvolgsysteem. Inmiddels richt het overleg zich op de volle breedte van het ParnasSys leerlingadministratiesysteem (LAS) en leerlingvolgsysteem (LVS), en zowel op het reguliere als gespecialiseerde primair onderwijs.

Gericht op de ontwikkeling van het product

In het overleg deelt Topicus de meerjarige ontwikkelagenda voor de ParnasSys producten, en ideeën over het product-prijsmodel ervan. Bestuurders brengen wensen en randvoorwaarden vanuit (de ontwikkelingen in) het onderwijs in. Doel is te komen tot een gedragen meerjarige ontwikkelagenda, en een voor scholen passend prijs-productmodel met voldoende keuzevrijheid.

Met aantoonbare toegevoegde waarde

De deelnemers in het overleg (zowel het management van Topicus als de onderwijsbestuurders) concluderen dat het overleg veel waarde toevoegt. De afgelopen jaren is onder meer gesproken over: de samenstelling en verdere ontwikkeling van het pakket en de manier waarop het pakket wordt aangeboden (product-prijsmodel en de indexatie). De gesprekken hebben onder meer geleid tot aangepaste en uitgebreide volgfunctionaliteit, afspraken over de ontwikkeling van OPP- en leerkrachtfunctionaliteit, een aanvullend pakket voor bovenschoolse onderdelen die besturen vaak gebruiken, en tot meer keuzemogelijkheden in het productmodel.

Versterking vanuit het reguliere po

Het overleg moet een brede afspiegeling zijn van de ParnasSys-klantengroep. Daarom is de wens het overleg te versterken met twee bestuurders uit het reguliere primair onderwijs, zodat een goede balans tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs ontstaat. (Concrete aanleiding is de recente overstap van een van de deelnemende po-bestuurders naar het voortgezet onderwijs.)

Relatie met SIVON

Voor SIVON is belangenbehartiging een belangrijke taak. SIVON ondersteunt daarom dit overleg vanuit leveranciers- en contractmanagement. SIVON bereidt samen met Topicus het overleg voor, en draagt zorgt voor planning en verslaglegging.

Profiel en tijdbesteding

Het profiel voor de gezochte bestuurders:

  • heeft affiniteit met het LAS- en LVS-domein (gebruik, functionaliteit, kosten, technologie);
  • heeft een breed en lange termijn perspectief op de betekenis van een LAS/LVS voor het onderwijs, en richt zich daarbij op de relevantie voor de sector (niet alleen de eigen scholen);
  • heeft een goede verbinding/voeling met beheerders en key-gebruikers van ParnasSys.

De gevraagde tijdbesteding bedraagt ca. vier vergaderingen van 1½ a 2 uur per jaar.