terug

SIVON zoekt nieuw lid RvC

Iedere leerling heeft recht op digitaal veilig onderwijs en toegang tot de beste leermiddelen; het tijdig ontvangen van de juiste leermiddelen hoort daar uiteraard bij. SIVON is dé ict-coöperatie van en voor het po en vo; samen met partners en in constant overleg met de markt, behartigen wij vanuit publieke waarden de belangen van onze leden. Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van één van de leden van de raad van commissarissen, is SIVON op zoek naar invulling voor het profiel inkoop en aanbestedingen.

Waarom bestaat SIVON?

SIVON helpt scholen bij het realiseren en doorontwikkelen van veilig en toekomstbestendig digitaal onderwijs, nu en in de toekomst; zij adviseert, ontzorgt en behartigt de belangen van scholen, zodat die zich kunnen richten op hun primaire taak: het verzorgen van het allerbeste onderwijs.​  

Onze diensten en kennisproducten sluiten naadloos aan op de realiteit van het onderwijs: dynamisch en voortdurend in beweging. Samen in gesprek of onderhandeling met een grote (tech-)leverancier? Laptops inkopen? Behoefte aan snel en veilig internet en wifi? Of aan het uitwisselen van kennis op het gebied van inkoop of informatiebeveiliging en privacy? Hoe meer besturen zich aansluiten bij SIVON, des te sterker we samen staan! 

Meer informatie over ons verhaal en onze diensten vindt u hier op onze website

Wie zoekt SIVON?

De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie, het bestuur bestuurt en de raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht. De RvC bestaat uit een door de ledenraad te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. De RvC wordt benoemd door de ledenraad. Wegens het aflopen van de benoemingstermijn van één van de leden, is SIVON op zoek naar invulling voor het profiel inkoop en aanbestedingen. In het profiel hieronder is dit verder uitgewerkt.  

SIVON realiseert gunstige voorwaarden in prijs-kwaliteit voor producten en diensten, deelt kennis, realiseert ict-voorzieningen door gezamenlijke inkoop en ontwikkelt en exploiteert een stabiele ict-omgeving waar nodig.  

Inkopen is één van de centrale onderdelen van SIVON. Om deze reden is het wenselijk dat één van de leden van de raad deskundigheid heeft op het gebied van inkoop en aanbestedingen.  

Onder deze deskundigheid wordt verstaan: 

 • ervaring met inkopen bij een organisatie van enige omvang; 
 • expertise op gebied van best practices rond inkoop en aanbesteden; 
 • ervaring met groeiende ondernemingen en/of organisatie; 
 • ervaring met inbesteding en/of inkoopsamenwerking in de publieke sector is een pré; 
 • netwerk in inkoopland is een pré; 
 • weet van wetgeving rond aanbestedingen. 

Tijdsinvestering, vergoeding en uitsluiting

 • Vergaderingen vinden gemiddeld elke twee maanden plaats. 
 • De tijdsinvestering die gevraagd wordt is 6 dagen per jaar voor de leden van de RvC. 
 • Er is een vergoeding beschikbaar voor de leden van de raad van €5.000.- euro per jaar.

Géén lid van de RvC kunnen zijn:  

 • werknemers in dienst van de coöperatie of van andere rechtspersonen of instellingen waarmee de coöperatie samenwerkt;  
 • personen die deel uitmaken van een bestuur, Raad van Toezicht of vergelijkbaar orgaan van een andere organisatie waarmee belangenverstrengeling bestaat of de schijn van belangenverstrengeling bestaat;  
 • personen die verbonden zijn aan onderwijsorganisaties die geen lid zijn;  
 • bestuurders alsmede voormalige bestuurders van de coöperatie die de afgelopen vier jaren zijn afgetreden;   
 • personen die geen verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen overleggen.  

Reageren

Interesse of vragen? Mail uw brief of vraag naar de bestuurssecretaris Philip Post: p.post@sivon.nl.