terug

SIVON jaarplan 2022: samen voor een goede en veilige digitalisering van het onderwijs

SIVON is dé coöperatie van schoolbesturen rondom digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs. Samen bundelen we onze krachten om ervoor te zorgen dat we onze onderwijsambities nog beter kunnen realiseren. De afgelopen jaren hebben we ons dienstenaanbod uitgebreid. Dit heeft onder andere geleid tot een groei van het aantal leden. We zijn toe aan de volgende fase van SIVON. U leest hieronder onze plannen voor 2022.  

Wat willen we bereiken in 2022? 

We vinden het belangrijk dat SIVON van, voor en door het onderwijs is. Dit eigenaarschap willen we in 2022 verder versterken. Leden krijgen nog meer invloed op de activiteiten van SIVON.  

Daarnaast neemt ict een steeds belangrijke plek in en er zijn steeds meer bedreigingen en cyberaanvallen. Samen willen we werken aan de bewustwording hierop en bekijken we welke professionaliseringsslag nodig is. Om sterker te worden in ict, inkoop en onze onderlinge samenwerking.  

Wat gaan we doen in 2022?  

Ook onze activiteiten voor 2022 komen voort uit de behoeften van onze leden. In gesprekken met schoolbesturen en online sessies hebben we opgehaald waar de behoefte ligt. We focussen ons op onderstaande thema’s.  

Ict-infrastructuur: we willen alle scholen in Nederland van een veilige infrastructuur voorzien. Denk hierbij aan: 

  • het vergroten van het gebruik van Veilig internet en Wifi as a Service.  
  • Doorontwikkelen dienst gezamenlijk inkopen devices. 
  • Uitbouwen portfolio met nieuwe diensten (bijvoorbeeld ondersteuning inkoop multifunctionals, digiborden, etc.) 

Leermiddelen en leeromgevingen: we willen onze leden ondersteunen met een dekkend portfolio aan diensten op het terrein van leermiddelen en leeromgevingen.  

  • We bieden inzicht in de ontwikkelingen op de markt. 
  • We faciliteren de samenwerking en kennisuitwisseling tussen besturen door een netwerk in te richten. 
  • We besteden leermiddelen voor po en vo aan en kijken naar nieuwe wensen en modellen. 
  • We doen een aanbesteding voor leerlingadministratiesystemen waar onze leden gebruik van kunnen maken. 
  • We bewaken de collectieve afspraken uit onze contracten en zijn veelvuldig in gesprek met aanbieders over de ontwikkelingen, wensen en belangen van onze leden.  

Informatiebeveiliging en privacy: samen met onze leden gaan we DPIA’s uitvoeren, waardoor besturen een groot gedeelte van dat werk niet zelf uit hoeven te voeren. Tevens kunnen we afspraken maken en bewaken met de betreffende leveranciers.   

We behartigen de belangen van het onderwijs door afspraken te maken met grote partijen zoals Google en Apple. 

Geef uw wensen door 

SIVON is van, voor én door het onderwijs. Leden van SIVON hebben een grote inbreng in het beleid van SIVON. Leden kunnen via de ledenraad aangeven welke koers SIVON op zou moeten gaan. Daarnaast kunnen leden ook via onze relatiemanagers wensen aangeven met betrekking tot het dienstenaanbod en belangenbehartiging.