terug

Persbericht | SIVON en Magister sluiten akkoord voor bijdrage van scholen in voortgezet onderwijs aan digitaal onderwijssysteem

SIVON en softwareleverancier Magister hebben afspraken gemaakt over de inrichting van het digitale onderwijssysteem Magister en de bijdrage die scholen in het voortgezet onderwijs hiervoor betalen. Na een reeks gesprekken zijn de partijen voor het gebruik van de Magister Suite een basis- en een innovatiepakket overeengekomen. Circa 70 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs maakt gebruik van Magister.

De prijsverhoging van de licentie voor schooljaar 2020/2021 is vastgesteld op €1,70 per leerling voor de basislicentie (basispakket). Hiermee betalen scholen dit schooljaar €19,19 per leerling per jaar voor het uitgebreide basispakket. Dit betekent een verhoging van 9,7 procent ten opzichte van schooljaar 2019/2020. Ten aanzien van het innovatiepakket kunnen scholen zelf de afweging maken of zij het aanvullende pakket met uitgebreide mogelijkheden wensen af te nemen.

Duidelijkheid over Magister

Huub van Blijswijk, voorzitter SIVON: “We zijn blij dat we scholen zo vlak voor de kerstvakantie duidelijkheid kunnen geven over de prijsverhoging voor het gebruik van Magister. We vinden het belangrijk dat scholen ict optimaal kunnen gebruiken in hun onderwijs. En zeker in deze tijden waarin online onderwijs volop moet plaatsvinden, is het belangrijk dat scholen daarin zoveel mogelijk ontzorgd worden.”

“De afgelopen periode leert dat samen optrekken als onderwijsinstellingen loont. Onze dialoog met Magister heeft geleid tot een pakketindeling en prijsverhoging waar scholen dit jaar mee verder kunnen. Hiermee komen we tegemoet aan de scholen die geschrokken reageerden op de initiële prijsverhoging en zich tot ons gewend hebben.”

Rekening niet volledig bij scholen

Jelmer Kleingeld, Directie Iddink Group: “De investeringen van Magister in het afgelopen jaar zijn niet alleen aanzienlijk geweest maar vooral essentieel om de veiligheid, continuïteit en stabiliteit van de Magister-omgeving te waarborgen en zodoende te voorzien in de continuering van het onderwijsproces. Daarnaast hebben we in het basispakket een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd, waaronder Microsoft Teams voor afstandsonderwijs, om scholen verder te faciliteren en te ontzorgen. Na goede gesprekken met SIVON zien we in dat we iets te hard van stapel zijn gelopen met ons initiële voorstel voor de prijsverhoging. We hebben  daarom besloten de rekening voor deze investeringen niet volledig bij de scholen neer te leggen.”

Ook na deze gemaakte afspraken zullen SIVON en Magister met elkaar in gesprek blijven om nieuwe mogelijkheden te verkennen om onderwijsinstellingen en haar medewerkers te ontzorgen met innovatieve en efficiënte oplossingen.