terug

Gezamenlijk leermiddelen aanbesteden: weg met het calimerogevoel

Bij het aanbesteden van leermiddelen bekruipt veel scholen in het voortgezet onderwijs (vo) al snel een Calimerogevoel. ‘Zij zijn groot en wij zijn klein.’ Hoe kunt u als schoolbestuur toch ervoor zorgen dat er wat gedaan wordt met uw wensen en eisen? We kijken in een reeks artikelen mee over de schouder van André Poot. Zijn school maakt gebruik van de SIVON-dienst om gezamenlijk leermiddelen aan te besteden. Hoe ervaart hij dit gezamenlijk optrekken? Waar liggen zijn vragen nog? En waarover is hij enthousiast?

We volgen André Poot naar de eerste van 5 bijeenkomsten die SIVON en Kennisnet organiseren. “Als staffunctionaris ict heb ik de aanbesteding van leermiddelen in mijn takenpakket bij de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, afgekort CVO-AV”, vertelt hij. “Onze stichting stond mede aan de wieg van SIVON. Toen wij begin 2020 een nieuw aanbestedingstraject moesten beginnen en hoorden dat SIVON deze dienst aanbiedt, besloten we daar gebruik van te maken. Zeker toen ik zag dat de manier waarop SIVON de aanbesteding doet veel overeenkomsten vertoont met hoe ik zelf ons eigen traject wilde opzetten.”

Schaalvergroting door gezamenlijk leermiddelen aanbesteden

Die overeenkomsten maakten voor Poot de aansluiting bij SIVON makkelijker. Hij verwacht ook veel van de 5 bijeenkomsten. “We kunnen allemaal onze eerder opgedane ervaringen delen. We hebben in SIVON de juiste expertise aan tafel zitten, professionals die ons kunnen helpen met het juist en krachtig verwoorden van wensen en eisen. Door samen aan te besteden, realiseren we een schaalvergroting. Daardoor zullen uitgeverijen en distributeurs onze wensen en eisen ook serieuzer moeten nemen. Allemaal redenen voor ons om in te stappen bij SIVON en van deze dienst gebruik te maken.”

Aanbestedingsstrategie leermiddelen

Aan het einde van de eerste bijeenkomst wachten we Poot op. Hij heeft er een goed gevoel over. “Het is heel goed om te zien hoe anderen het aanpakken. Als je samen dingen deelt, leer je altijd van elkaar. We hebben nu meer uitleg gekregen over de aanbestedingsstrategie. Speciaal over de percelencombinaties die mogelijk zijn. Dat zijn er nogal wat! Onze stichting wil gaan aanbesteden in een LiFo-perceel en in een restperceel. Over dat LiFo-perceel verwacht ik intern nog veel discussie. Dan zal het bijvoorbeeld gaan over de verdeling tussen digitaal en folio, nu en over 4 jaar. Ik heb hier in ieder geval veel geleerd en ben dan ook blij dat ik wat ik nu heb gehoord straks kan inbrengen in onze interne discussie.”

Meerwaarde van SIVON

De bijeenkomst heeft hem geholpen om belangrijke vragen te formuleren die aan de orde moeten komen in de discussie binnen zijn eigen stichting. Vragen als:

  • Wat vinden wij belangrijker in een gezamenlijk aanbestedingstraject: korting of flexibiliteit?
  • Wie moet binnen onze stichting het primaat krijgen over de keuze van de leermiddelen: de docenten, de vakgroep of de schoolleiding?
  • Welke aspecten spelen daarbij een rol? En wat kan SIVON daarin betekenen?

De antwoorden op deze vragen en die van de andere scholen die meedoen, worden gebundeld en zijn input voor de voorbereiding van de gezamenlijke aanbesteding.

“Ik kijk uit naar de volgende bijeenkomst. Die zal specifiek gaan over het opstellen van een goed plan van eisen. Dat is niet zo eenvoudig. Ik verwacht dan ook veel te leren van SIVON en ben heel benieuwd welke toegevoegde waarde zij nog méér kan bieden. Het voelt in ieder geval al heel goed dat we in een gezamenlijk plan van eisen af kunnen komen van het beeld van een kleine school tegenover een grote uitgever of distributeur.”